Əsl sənət fədaisi

 

 Onunla bir dəfə görüşüb həmsöhbət olanlar istər-istəməz yeni görüşlərə can atır. Sinəsi hikmət xəzinəsidir. Danışanda doğma dilimizin gözəlliyinə bir daha valeh olursan. Zərgər dəqiqliyi ilə seçib cilaladığı sözləri mirvari kimi sapa düzür. Onun bəlağətli nitqində adi sözlər belə yeni məna kəsb edir. İti məntiqi, əxlaqi dəyərlərə verdiyi ölçüsüz qiymət adamı ovsunlayır. Həmsöhbətinin ruhuna elə sığal çəkir, varlığına elə qeyri-adi rahatlıq gətirir ki, sözünün sehrindən çıxa bilmirsən.

Sənətinə şəxsiyyətinə böyük hörmət ehtiram bəslədiyim Məcnun Təbriz oğlu Kərim həyatda çox uğurlara imza atıb. Bu günlərdə aldığım yeni şad xəbərə ürəkdən sevindim. Məcnun müəllim "Orta əsr Azərbaycan musiqi alətləri" mövzusunda elmi işi müvəffəqiyyətlə müdafiə edib sənətşünaslıq elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Məcnun müəllim əsl sənət fədaisidir. Qədim musiqi alətlərimizin bərpası, səsləndirilməsi mükəmməl ifası sahəsində misilsiz xidmətləri var. Unudulmuş onlarca musiqi aləti məhz Məcnun müəllimin fədakarlığı sayəsində onun emalatxanasında bərpa edilmişdir.

 Qədim Musiqi Alətləri Dövlət Ansamblının rəhbəri Məcnun Kərim Azərbaycanın qədim mədəni xalq olduğunu vətənpərvərliklə təbliğ edir. Onun rəhbərlik etdiyi ansambl dünyanın 20-dək ölkəsində geniş proqramla uğurlu konsert vermişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın milli musiqimizə verdiyi böyük önəm sənət fədaisi Məcnun Kərimi yeni yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırır. Məcnun müəllimin yuxusuz gecələrinin, narahat anlarının məhsulu olan, nəfis şəkildə Azərbaycan, rus ingilis dillərində çap olunmuş "Azərbaycanın qədim musiqi alətləri" kitabı torpaqlarımızla bərabər milli musiqimizi işğal etməyə can atan ermənilərə tutarlı cavabdır.

Musiqi beşiyi olan Qarabağda Musiqi Akademiyasının professoru Məcnun Kərimin uğurlarına hamı sevinir.

 

 

Həsən Həsənov,

Bərdə rayonu

 

Azərbaycan.-2009.-17 may.-S.5.