Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında

 

2009-cu ilin iyun ayında Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının yaranmasının 75 ili tamam olur. Fəaliyyət göstərdiyi ilk vaxtlardan etibarən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı ölkəmizin musiqi ictimaiyyətinin ən istedadlı nümayəndələrini öz ətrafında birləşdirərək nüfuzlu təşkilata çevrilmişdir. Bəstəkarlar İttifaqı xalqımızın zəngin musiqi irsinin dünyada geniş miqyasda tanıdılması işində yaxından iştirak etmişdir. Qurumun tarixi milli bəstəkarlıq məktəbimizin Üzeyir Hacıbəyli, Səid Rüstəmov, Qara Qarayev və Tofiq Quliyev kimi görkəmli simalarının adları ilə sıx bağlıdır.

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlərini nəzərə alaraq, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illik yubileyinin layiqincə qeyd olunmasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı ilə birlikdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 75 illik yubileyinə həsr edilmiş tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 may 2009-cu il

 

Azərbaycan.- 2009.- 19 may.- S. 2.