Qılman İlkin

 

Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Azərbaycanın xalq yazıçısı, Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Qılman İlkin (Qılman İsabala oğlu Musayev) 2009-cu il noyabrın 6-da ömrünün 96- ilində vəfat etmişdir.

Qılman İlkin 1914-cü il aprel ayının 28- Bakının Mərdəkan kəndində anadan olmuşdur. O, burada ilkin təhsilini başa vurduqdan sonra 1926-1929-cu illərdə şəhər pedaqoji texnikumunda oxumuş, 1932-1936- illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakültəsində ali təhsil almışdır.

Qılman İlkin əmək fəaliyyətinə Xaçmaz rayonunun Əhmədoba kəndində məktəb müəllimi kimi başlamış, 1931-1932-ci illərdə "Gənc işçi" qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi olmuş, 1938-ci ildən isə "Uşaqgəncnəşr" məsləhətçi, baş redaktor direktor vəzifələrində işləmişdir.

İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq Qılman İlkin ordu sıralarına çağırılmışdır. O, müharibə illərində keçmiş Sovet Ordusu tərkibində Qafqaz cəbhəsində İranda hərbi qəzetlərdə müxbir olmuş, Təbrizdə çıxan "Vətən yolunda" adlı əsgər qəzetinin redaksiyasında çalışmışdır.

Qılman İlkin müharibədən qayıtdıqdan sonra Nizami Gəncəvi yubileyi komitəsində elmi katib, Azərbaycan Dövlət Universitetində baş müəllim vəzifələrini tutmuşdur. O, bədii yaradıcılıqla yanaşı, uzun müddət mətbuat sahəsində fəaliyyət göstərərək, 1960-1963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının baş redaktoru, 1963-1967-ci illərdə "Azərbaycan" jurnalının baş redaktoru, 1967-1971-ci illərdə isə yenidən Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında direktor vəzifələrində çalışmışdır.

Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndələrindən olan Qılman İlkin 1943-cü ildən etibarən ədəbi yaradıcılığa başlamışdır. O, altmış ildən artıq bir dövr ərzində nasir kimi zəngin fəaliyyət göstərmiş ədəbiyyatımızın inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Yazıçının qələminin məhsulu kimi meydana çıxan çox sayda hekayə, povest romanlarda tarixilik, vətənpərvərlik tərbiyəvi mövzular aparıcı yer tutmuşdur. Bu əsərlər yaxın keçmişimizdə baş verən hadisələrlə müasirlərimizin həyatından alınan bədii lövhələrlə zəngin nəsr nümunələridir.

Qılman İlkinin qədim Bakının tarixi yerləri görkəmli şəxsiyyətlərimiz haqqında silsilə xatirələri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Yazıçının Qarabağ müharibəsindən bəhs edən publisistik məqalələri gənclərimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması işində mühüm rol oynamışdır.

Qılman İlkin Azərbaycanın kino salnaməsinə daxil olmuş bir neçə bədii filmin televiziya tamaşalarının ssenari müəllifi kimi tanınmışdır. Yazıçı bir sıra xalqların dillərinə tərcümə olunaraq ölkəmizin hüdudlarından kənarda yayılan əsərləri ilə nəsrimizi layiqincə təmsil etmişdir. Eyni zamanda onun tərcümələri sayəsində Azərbaycan oxucusu dünya ədəbi fikrinin bəzi nümunələri ilə tanış olmaq imkanı qazanmışdır.

Qılman İlkinin müasir Azərbaycan ədəbiyyatı mətbuatının inkişafında səmərəli xidmətləri qiymətləndirilmişdir. O, bir çox mükafatlara təltiflərə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının "Xalq yazıçısı" "Əməkdar incəsənət xadimi" fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Tanınmış yazıçı, gözəl publisist təvazökar insan Qılman İlkinin xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

 

İlham Əliyev, Artur Rasizadə,

Oqtay Əsədov, Ramiz Mehdiyev,

Elçin Əfəndiyev, Hacıbala Abutalıbov,

Fatma Abdullazadə, Əbülfəs Qarayev,

Misir Mərdanov, Anar Rzayev,

Fikrət Qoca, Çingiz Abdullayev,

Balaş Azəroğlu, Gülhüseyn Hüseynoğlu,

Söhrab Tahir, İsa Hüseynov,

Nəriman Həsənzadə, Əkrəm Əylisli,

Vaqif Səmədoğlu

 

* * *

 

Mərhumun cənazəsi vidalaşmaq üçün 2009-cu il noyabrın 7-də saat 13.00-dan 15.00-dək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin binasındazeyir Hacıbəyov, 34) qoyulacaqdır.

 

 

Azərbaycan.- 2009.- 7 noyabr.- S. 4.