"İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi (AICT-2009)" mövzusunda III beynəlxalq konfrans başa çatmışdır

 

Qafqaz Universitetində "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi (AICT-2009)" mövzusunda keçirilən III beynəlxalq konfrans oktyabrın 16-da başa çatmışdır.

Təhsil, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları nazirlikləri, Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu, ABŞ-ın Mühəndislik Assosiasiyası (IEEE) tərəfindən keçirilən tədbirdə Azərbaycan, ABŞ, Türkiyə, Hindistan, Rusiya, İran, İsveç, Rumıniya digər ölkələrdən olan alim mütəxəssislər iştirak etmişlər.

Ayrı-ayrı bölmələrdə müxtəlif mövzularda 100-dək məruzə dinlənilmişdir.

Məruzələrdə müasir dünyada informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühüm rolu qeyd edilmiş, İKT-nin ayrı-ayrı sahələrdə tətbiqi, bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar geniş müzakirə olunmuşdur.

Tədbirdə 2011-ci ildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı IV beynəlxalq konfransın da Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdır

 

 

Azərbaycan.- 2009.- 17oktyabr.- S. 5.