Qız qalası

 

Azərbaycan xarici ölkə vətəndaşlarını həmişə tarixi abidələrinin gözəlliyi, qədimliyi ilə heyrətləndirir. Bu abidələr içərisində Qız Qalası fərdiliyi ilə seçilir. Abidə İçərişəhərin cənub-şərqində ucaldılıb. Mütəxəssislərin fikrincə, qala iki mərhələdə tikilib. Qız Qalasının hündürlüyü 29,5, diametri 16,5, divarların aşağı hissəsinin qalınlığı 5, yuxarı hissənin qalınlığı isə 4 metrdir. Qalanın 8 mərtəbəsinin hər biri dairəvi daş kəsiyi olan açıq günbəzlə örtülüb mərtəbələrarası əlaqələr divarların içərisində hörülmüş pillələr vasitəsilə saxlanılır. Qalaya gün işığı içəriyə doğru genişlənən mazğal tipli oyuqlardan düşür. Qalada içərisində diametri 30 santimetr olan saxsı boru salınmış, divar oyuqları düzəldilmişdir, həmçinin daxilində su qatlarına qədər dərinliyi 21 metr olan tapılmış quyu var ki, onun da ağzı üçüncü mərtəbəyə açılır. Qala həmçinin tarixi muzey kimi fəaliyyət göstərir. Burada ən qədim dövrə aid olan saxsı qablar, soyuq silah kimi istifadə olunan qılınc, qalxan, xəncər, nizə, tarixi şəkillər nümayiş etdirilir. Qalada olan xarici qonaqlar eksponatlardan Azərbaycanın necə qədim tarixə malik olması haqqında azacıq da olsa məlumat alırlar.

 

 

Ülviyyə VAHİDQIZI

 

Azərbaycan.- 2009.- 18 oktyabr.- S. 6.