Ç.H.Sadıxovun "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

 

Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə Çingiz Hacı oğlu Sadıxov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilsin.

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2009-cu il

 

Azərbaycan.- 2009.- 29 oktyabr.- S. 2.