Yusif İsmayıl oğlu Hüseynov

 

Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış nümayəndəsi, xalq rəssamı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Yusif İsmayıl oğlu

Hüseynov 2009-cu il sentyabrın 1-də ömrünün 81-ci ilində vəfat etmişdir.

Yusif Hüseynov 1928-ci il oktyabr ayının 15-də Bakıda anadan olmuşdur. O, 1949-cu ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Vasili Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakültəsini bitirmişdir. Yusif Hüseynov 1964-cü ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı, 1979-cu ildə isə xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.

Ömrünün 60 ilini təsviri sənətin inkişafına və təbliğinə həsr etmiş Yusif Hüseynov rəssamlığın müxtəlif janrlarında mövzu baxımından çoxsaylı maraqlı lövhələr yaratmışdır. Onun kitab qrafikası sahəsində xidmətləri xüsusilə əlamətdar olmuşdur. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinə çəkdiyi illüstrasiyalar ölkəmizdə kitab mədəniyyətinin təşəkkül tapmasına öz təsirini göstərmişdir. "Göyərçin" uşaq bədii jurnalının baş rəssamı kimi o, poliqrafiya sənətinin inkişafına da dəyərli töhfələr vermişdir.

Yusif Hüseynovun çəkdiyi tablo, plakat və akvarel silsilələri müasir Azərbaycan təsviri sənətinin qiymətli nümunələri kimi dünyanın bir çox sərgi salonlarında, rəsm qalereyalarında və muzeylərində uğurla nümayiş olunaraq milli mədəniyyətimizi layiqincə təmsil etmişdir.

Yaradıcılığında lakoniklik və monumentallıq, zərif kolorit və lirikaya olan meyillər rəssamın yaratdığı portretlərdə də öz əksini tapmışdır.

Respublika rəssamları arasında böyük nüfuza malik olan Yusif Hüseynov 1977-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri seçilmişdir. Elə həmin ildə o, SSRİ Rəssamlar İttifaqının İdarə Heyətinin katibi təyin olunmuşdur. Rəssamlar İttifaqının fəaliyyətinin təşkili, müxtəlif səviyyəli sərgilərin keçirilməsi, Azərbaycan incəsənətinin təbliği istiqamətində əzmlə çalışan rəssam 1987-ci ilə qədər ittifaqa rəhbərlik etmişdir.

Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin inkişafında özünəməxsus yeri olan Yusif Hüseynov sənətkarlıqla pedaqoji fəaliyyəti uğurla əlaqələndirən rəssamlardan biri idi. Ömrünün 40 ildən artıq dövrünü ali məktəblə bağlayan Yusif Hüseynov uzun müddət Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda rəsm kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən isə o, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının professoru kimi öz zəngin təcrübə və bacarığını gənc rəssamlar nəslinin yetişdirilməsinə sərf etmişdir.

Yusif Hüseynov ölkəmizin mədəni və ictimai həyatında fəal iştirak etmiş, müxtəlif yaradıcı qurumlarda yüksək səviyyədə təmsil olunmuşdur. O, bir neçə çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir.

Tanınmış sənətkar, qayğıkeş müəllim və gözəl insan Yusif İsmayıl oğlu Hüseynovun xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.

Allah rəhmət eləsin!

 

 

İlham Əliyev, Artur Rasizadə, Oqtay Əsədov,

Ramiz Mehdiyev, Elçin Əfəndiyev,

Hacıbala Abutalıbov, Fatma Abdullazadə,

Əbülfəs Qarayev, Misir Mərdanov, Fərhad Xəlilov,

Tahir Salahov, Ömər Eldarov, Toğrul Nərimanbəyov,

Oqtay Sadıqzadə, Tokay Məmmədov, Altay Hacıyev,

Kamil Nəcəfzadə, Davud Kazımov,Oqtay Şıxəliyev

 

Azərbaycan.- 2009.- 2 sentyabr.- S. 10