Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollegiyasında Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələr müzakirə edilmişdir

 

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində "Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası ilə əlaqədar kollegiya iclası keçirilmişdir.

Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 17 avqust tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın böyük önəm daşıdığını və ölkəmizin başçısının bu sahənin inkişafına verdiyi xüsusi diqqətin bariz nümunəsi olduğunu bildirmişdir.

Məsələ ilə əlaqədar digər çıxış edənlər bildirmişlər ki, Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi ölkəmizdə kosmik sənayenin yaradılması və inkişaf etdirilməsinə, əhalinin rabitə, informasiya texnologiyaları və teleradio yayımına artan tələbatının ödənilməsinə mühüm təsir göstərəcəkdir. Bu proqram dünya bazarına çıxışın təmin edilməsinə, kosmik fəzadan səmərəli istifadə etməklə iqtisadi, sosial, elmi, mədəni, təhlükəsizlik və digər sahələrin inkişafına zəmin yaradacaqdır.

Kollegiya iclasında Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan telekommunikasiya peyklərinin hazırlanması, orbitə buraxılması və idarə edilməsi, bununla əlaqədar beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən Azərbaycana plandankənar orbital mövqelərin ayrılması məqsədilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı ilə aparılan əməkdaşlığın gücləndirilməsi, müəyyən edilmiş peyk şəbəkələri ilə əlaqələndirmə işlərinin aparılması, hüquqi tənzimləmənin həyata keçirilməsi üçün normativ-hüquqi bazanın yaradılması işlərinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır.

Sahə üçün kadr potensialının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq xarici ölkələrdə müvafiq ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının təşkili istiqamətində tədbirlərin görülməsinin vacibliyi qeyd edilmişdir.

Nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını əlaqələndirmək məqsədilə proqramda iştirakı nəzərdə tutulan qurumların səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarət Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması qərara alınmışdır. Bu şura tərəfindən Dövlət Proqramının icrasının ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətləri üzrə konkret iş planlarının hazırlanması məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.

Kollegiya iclasında Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar digər məsələlər də müzakirə edilmişdir.

 

 

AzərTAc

 

Azərbaycan.- 2009.- 3 sentyabr.- S. 2.