Beynəlxalq musiqi həftəsi

 

Bir vaxtlar Üzeyir Hacıbəylinin söylədiyi: "Bəşəriyyət tarixində elə sənətkarlar və şəxsiyyətlər var ki, onlar özləri üçün anadan olmayıblar, bəlkə bütün xalqa və hətta ümuminsaniyyətə xeyir gətirmək və tərəqqisinə səbəb olmaq üçün yaranıblar. Bu cür adamlar nəinki sağlığında, öləndən sonra da camaata mənfəət veriblər" - fikri bu gün ilk növbədə dahi sənətkarın öz ünvanına aid edilir. Çünki bəstəkarın əsərləri - "Leyli və Məcnun", "Koroğlu", "Arşın mal alan", "O olmasın, bu olsun" və digər operettaları Parisdə, Londonda, Ankarada, Nyu-Yorkda, Çikaqoda və başqa iri şəhərlərdə tamaşaya qoyularaq bəşəriyyət tarixinə düşüb. Əbədilik qürur ünvanımız olan Üzeyir bəyin adı xalqımızın dilində həmişə iftixarla səslənir. Hər il sentyabrın 18-i bəstəkarın doğum günü, həm də milli musiqi günü kimi qeyd olunur. Ənənəvi olaraq bu il də bütün mədəniyyət ocaqlarında Üzeyir bəyə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir.

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası da Beynəlxalq musiqi həftəsi çərçivəsidə "Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından "Üzeyir Hacıbəyli. Biblioqrafiya" kitabının təqdimat mərasimini keçirdi.

Layihənin rəhbəri mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevdir.

Tədbiri kitabxananın direktoru Kərim Tahirov açaraq bəstəkarın həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərini əks etdirən biblioqrafiyasının əhəmiyyətindən geniş söz açdı. Bildirdi ki, kitabxananın əməkdaşları tərəfindən tərtib edilmiş biblioqrafik kitabda dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı hərtərəfli işıqlandırılmışdır. Onu da qeyd etdi ki, bu kitab AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası tərəfindən 1985-ci ildə hazırlanmış biblioqrafiyanın yenidən işlənilmiş və artırılmış nəşridir və 1905-ci ildən 2008-ci ilədək olan dövrü əhatə edir və dörd bölmədən ibarətdir.

Bölmələrə bəstəkarın həyat və yaradıcılığının əsas məqamları, yaradıcılıq yolunun ümumi xarakteristikasına həsr olunmuş oçerk, bəstəkarın musiqi əsərləri ayrı-ayrı məcmuələrdə, jurnallarda, qəzetlərdə dərc olunmuş məqalələri, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli haqqında ədəbiyyat daxildir.

Sonra respublika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi aparatının rəhbəri Firudin Qurbanov, Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə, Milli Konservatoriyanın rektoru Səyavuş Kərimi, S.Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur və kitaba ön söz yazmış AMEA-nın müxbir üzvü Zemfira Səfərova Üzeyir Hacıbəyli irsi barədə geniş söhbət açdılar. Vurğuladılar ki, belə biblioqrafiyalar bəstəkarlar, musiqişünaslar, tədqiqatçılar, Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyasının müəllim və tələbə heyəti, ictimaiyyət, musiqisevərlər üçün çox dəyərli töhfədir.

Tədbirin sonunda bəstəkarın əsərlərindən, onun haqqında yazılan kitablardan ibarət geniş sərgiyə baxış keçirildi.

 

 

Zəkurə QULİYEVA

 

Azərbaycan.- 2009.- 20 sentyabr.- S. 9.