Gəncə şəhərinin sosial-mədəni inkişafında xidmətləri olan şəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında

 

Gəncə şəhərinin sosial-mədəni inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin:

 

"Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi"

 

Dəmirova Qızdarxan Hüseyn qızı

Əliyev Mübariz Müseyib oğlu

 

"Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi"

 

Abdurəhmanov Sərvər Həsən oğlu

 

"Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti"

Omarov Afiser Qara oğlu

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2009-cu il

 

Azərbaycan.- 2009.- 25 sentyabr.- S. 1.