Yenilik, yoxsa təhrif?

 

Xalqımız Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı ilə haqlı olaraq fəxr edir və onu ölməz bəstəkar kimi dəyərləndirir. Onun ölməzliyinin başlıca səbəbi xalqına ərmağan etdiyi əsərlərinin həmişəyaşarlığıdır. Ona ölməzlik gətirən əsərlərindən biri də Sankt-Peterburq Konservatoriyasında təhsil alarkən yazdığı "Arşın mal alan" komik operettasıdır.

Üzeyir bəy bu əsərini ərsəyə gətirəndən sonra konservatoriyanın polifoniyadan dərs deyən müəllimi, professor Vasili Pavloviç Kalafatiyə göstərmişdi. V.P.Kalafati əsərin partiturası ilə tanış olandan sonra onu yüksək qiymətləndirərək konservatoriyanın rektoru, böyük rus bəstəkarı, dirijoru Aleksandr Konstantinoviç Qlazunova təqdim etmişdi. Qlazunov bu əsəri yüksək qiymətləndirmiş və Üzeyir Hacıbəylini hətta rus operettasının banisi kimi dəyərləndirmişdi. O, "Arşın mal alan" musiqili komediyasının təkcə Rusiyada deyil, bütün dünya ölkələrində seviləcəyinə qəti inamını ifadə etmişdi. Görkəmli rus bəstəkarı A.K.Qlazunovun həmin proqnozu özünü doğrultdu. Musiqi tarixçiləri Üzeyir bəyin "Arşın mal alan" musiqili komediyasını Rusiya imperiyasında yaranmış ilk milli operetta adlandırırlar. Bu, Üzeyir bəy dühasının böyüklüyünü göstərən təkzibolunmaz faktdır. XIX əsrin sonu XX əsrin başlanğıcının ən böyük rus bəstəkarlarından biri sayılan, "Moquçaya kuçka"nın ("Qüdrətli dəstə"nin) və P. İ. Çaykovskinin ənənələrini davam etdirən, müxtəlif janrlı simfonik musiqi yaradıcılığında ad çıxaran A.K.Qlazunovun yüksək rəyindən ruhlanan Üzeyir bəy əsərini tamaşaya qoyulmaq üçün yaxın dostu Müslüm Maqomayevə göndərmişdi. Əsərin premyerası 25 oktyabr 1913-cü ildə Bakının Tağıyev teatrında olmuşdu. Əskər rolunda Məcnun partiyasının ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabski, Gülçöhrə rolunda Əhməd Ağdamski, Soltan bəy rolunda Ələkbər Hüseynzadə , Asya rolunda A. Olenskaya, Vəli rolunda X. Hüseynov, Cahan xala rolunda Gülsabah xanım çıxış etmişdilər. "Arşın mal alan"ı Azərbaycanın görkəmli aktyoru və rejissoru Hüseyn Ərəblinski tamaşaya qoymuşdu.

Böyük uğurla keçən bu tamaşa sonralar Cənubi Qafqazın , Rusiyanın və dünyanın bir çox ölkələrinin səhnələrində oynanılmış və böyük uğur qazanmışdı. Ümumiyyətlə götürüldükdə "Arşın mal alan" 76 ölkənin 187 teatrında, məsələn, Gürcüstanın 16, Bolqarıstanın 17, Polşanın 17, Rusiyanın 28 şəhərində, Çinin 8 şəhərində, ABŞ-ın 13 ştatında oynanılmışdı. 75-dən artıq dilə tərcümə olunmuş "Arşın mal alan" 1925-ci ilin 4 iyulunda Parisin "Femina" teatrında oynanılaraq böyük uğur qazanmışdır. Bu musiqili komediyanı fransız dilinə Üzeyir bəyin qardaşı Ceyhun bəy tərcümə etmişdi. Fransa səhnəsində Soltan bəy rolunda Derval, Əskər rolunda Monte, Gülçöhrə rolunda Passani, Asya rolunda Maqali və başqaları oynamışdılar.

"Arşın mal alan" fenomenal populyarlıq qazanmışdı. Qafqazın hər bir yerində "Arşın mal alan" adlı kafelər, restoranlar, mağazalar açılmışdı. Teatr həyatının xronikasından məlum olduğu kimi, o dövrdə Cənubi Qafqazın mədəniyyət paytaxtı sayılan Tiflisdə "Arşın mal alan" eyni bir gündə dörd dildə - Azərbaycan, rus, gürcü və erməni dillərində oynanılmışdı. Bunun əsas səbəbi Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığında xalq mahnılarının və muğamların sintezindən, Avropa klassikasının və milli melodikanın uyarlığından ərsəyə gətirilmiş orijinal vokal üslubunun xüsusi yer tutması idi. Əskərin lirik ariyasının "Şuştər" məqamı və Cahan xalanın "Çadranı sallam başıma, üz-gözümü bəzərəm, gedib sənə qız axtarıb hər tərəfi gəzərəm" kupletlərinin "Şur" muğamı üstündə yazılması tamaşaçılarda lirik-dramatik ovqat yaranmasına xidmət göstərmişdi.

Bununla bərabər, Əskərin giriş ariyası və bir sıra vokal nömrələri xalis Avropa manerasında yazılmışdı.

"Arşın mal alan" teatr səhnələrinin bəzəyi olaraq qalmaqdadır. 2004-cü ildə "Arşın mal alan" operettası Moskvanın Vaxtanqov adına Dövlət Teatrında populyar rus aktyorlarının iştirakı ilə yeni quruluşda tamaşaya qoyulmuşdur. Teatr kollektivi xalq artisti Vladimir Etuşun rəhbərliyi ilə Bakının Gənc Tamaşaçılar Teatrında "Arşın mal alan"ı müvəffəqiyyətlə oynamışdı. Bu musiqili komediya 2007-ci ildə Avstriyanın paytaxtı Vyanada da tamaşaya qoyulmuşdur.

"Arşın mal alan" komik operasının Azərbaycanda yüksək professionallıqla, yəni tanıqlı opera solistlərinin iştirakı ilə Üzeyir bəyin adına layiq səviyyədə oynanılması üçün , bu əsər bir neçə ildir ki, Akademik Opera və Balet Teatrının repertuarında öz layiqli yerini tutmuşdur. Əsərdə Əskərin, Gülçöhrənin, Süleymanın ariyalarının və kupletlərinin yüksək professionallıqla ifa olunması tamaşaçıda həmişə şən ovqat yaradır.

Şəhərimizin Neftçilər prospekti ilə keçənlərin diqqətini Musiqili Komediya Teatrının binasının dənizə baxan tərəfində bir neçə metr uzunluğunda sərgilənmiş plakatda "Arşın mal alan" operettasının yeni tamaşasının səhnəyə qoyulacağı informasiyası çoxlarında haqlı sual doğururdu. "Nə üçün məhz "Arşın mal alan", "Ər və arvad" operettası yox?!" Bu sənət şedevrinin bir teatrda, özü də ki, Akademik Opera və Balet Teatrında oynanılması məgər kifayət deyildir? Böyük simfonik orkestri, geniş diapazonlu səsə malik solistləri olan Akademik teatrla, yığcam sayda orkestrantları, komik opera üçün kiçik səsli və dar imkanlı solistləri olan Musiqili Komediya Teatrının bəhsə girməsi nə dərəcədə məntiqə uyğundur? Görəsən, nə üçün teatrların repertuarlarında təkrarçılığa yol verilməməsinə nəzarət edən bir idarə yoxdur?

Hər halda, Dövlət Musiqili Komediya Teatrı özünün yüzüncü yubiley mövsümünü "Arşın mal alan" operettası ilə açdı. Üzeyirsevərlər bu tamaşada insanı təəccübləndirəcək nə kimi rejissor yeniliklərinin olacağı ilə maraqlanırdılar.

Tamaşaçılar həmin "yeniliklərlə" tanış oldular. Quruluşçu rejissor Elvin Mirzəyevin təfsirində bir çox yeniliklər tamaşaçıları şok vəziyyətinə saldı. Tacir Əskər özünün məşhur "Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd, nalə tərkin qılmazam ney tək kəsilsəm bənd-bənd" giriş ariyasını qayıqda oxumaqla təqdim etdi. Bu yenilik rejissorun "Arşın mal alan"ın sonuncu kino versiyasındakı məqamı xatırlatdı. Filmdə Gülçöhrənin Göygöldə qayıq sürməsi məqamını.

Elvin Mirzəyev həmin məqamı tacir Əskərin Soltan bəyin evi qarşısındakı su hövzəsində qayıqda üzməsi ilə öz tapıntısı kimi təqdim etmişdir. Tamaşada dekorasiyalar da "yenilik" nümunəsi kimi diqqəti çəkir. Üzərində bina detalları həkk olunmuş panel dekorasiyalar toz qopara-qopara sürüşdürülərək guya ki, məkan yaradır, lakin labirint xarakterli olduğu üçün, bilmək olmur ki, hadisələr kimin - Soltan bəyin, yaxud tacir Əskərin evində, yaxud həyətində cərəyan edir. Səhnəyə daxil olmaq istəyən personajlar dolanbac yollarla hərəkət etməli olurlar, qapı kimi nəzərdə tutulmuş dəlikdən başlarını əyməklə bir təhər keçirlər. Tamaşaçılar qayıqda üzən tacir Əskəri bir azdan özügedən karetaya oxşar arabada görürlər. Arşınmalçı Soltan bəyin həyətinə "arşın mal alan" çağırışı ilə həmin arabada daxil olur.

Soltan bəy quru bəy, yəni yoxsullaşmış bəy olsa da öz qürurunu saxlamağa çalışan zadəgandır. Elvin Mirzəyev canındakı ağrılardan, xüsusilə bel ağrısından şikayətlənən, şəfa tapmasını arvad almaqda görən, buna görə də "bir molla, üç manat pul, bir kəllə qənd" arzusu ilə yaşayan Soltan bəyi küçə avarası kimi təqdim edir. Bəyi öz həyətindəki kəl arabasını xatırladan bir arabada yatırdır, bəy qızı Gülçöhrə, bəyin qardaşı qızı Asya və qulluqçu Sənəm öz gənclik arzularının həyata keçməsi yollarından ürəkdolusu bərkdən danışan zaman Soltan bəy arabadakı yatağından qalxaraq qızları qovur. Və sonra da qulluqçu Tellini çağırıb belini ovuşdurmağı tələb edir. Tamaşaçılar Soltan bəyin başına gətirilən rejissor oyunlarından qəh-qəhə çəkib gülmək əvəzinə təəccüblənirlər. Ona görə təəccüblənirlər ki, görəsən nə üçün Soltan bəy rahat evində yox, kəl arabasında yatmağı özünə rəva bilib. Bu azmış kimi, quruluşçu rejissor Elvin Mirzəyev bəyin başına başqa oyunlar da açır - Soltan bəy bazara gedəndə kəl arabasını dartıb özü ilə aparır.

Quruluşçu rejissorun həyatilikdən uzaq "tapıntıları" bununla bitmir. Əskər ilə Gülçöhrənin əhd-peyman bağladıqdan sonra sirk nömrəsini - hava akrobatlarının tryuklarını icra etmələri Üzeyir bəyin reallıqlara söykənən yaradıcılığına yamaq vurulması kimi qiymətləndirilməlidir.

Üzeyir musiqisinin oynaqlığı sevən insanın ruhunu səmalara ucaldır. Tacir Əskər öz sevgisinə qovuşmasının başlanğıcında özünü fikrən intəhasız məkanda hiss edərək oxuyur: "Axtarıb tapdım səni, səndəmi sevdin yar məni? Gör nə haldır, görmür gözüm şadlığımdan dünyanı". Ona görə də Əskərin belinə uçuş kəməri bağlayıb, onu havaya qaldırmaq ancaq acı gülüş doğurur. Əskərin ifaçısı istedadlı və geniş səs imkanlı Fərid Əliyev (yeri gəlmişkən, o, həm də Akademik Opera və Balet Teatrının aparıcı solistidir) "havaya qalxandan" sonra uçuş amplitudası böyük olduğundan pərdə bağlanarkən səhnə hüdudlarından çıxıb orkestrantların üstünə gedib çıxmışdı.

Tamaşanın proqramında tryukların quruluşçusu Əli Məmmədov yazılmışdır. Mən hələ uşaqlıqdan teatra həvəs göstərən bir adam kimi, opera və musiqili komediya tamaşalarında, ümumiyyətlə, teatr tamaşalarında hava gimnastları tryuklarının şahidi olmamışdım. "Arşın mal alan" komik operasında bunu da gördüm. Quruluşçu rejissor tamaşada digər hava gimnastları şousunu da "yaratmışdı". Deyilənlərə görə, quruluşçu rejissor Elvin Mirzəyev bu uçuş məqamlarını ərəb kliplərindən birbaşa plagiat yolu ilə götürmüşdür. Operettada "musiqi yenilikləri" də edilmişdir. Quruluşçu dirijor? Nazim Hacıəlibəyovun uvertüradan qabaq qırıq-qırıq fleyta çalğısı ilə mənşəyi məlum olmayan musiqi anlarını səsləndirməklə nə məqsəd güdməsi qaranlıq qaldı. Həmin çalğı fonunda zil qaranlıq səhnədə serpantin işıqlanma effekti yaratmaqla tamaşa iştirakçılarını təqdimetmə mərasimi uğurlu alınmadı. Rejissor sanki "Leyli və Məcnun" operasında "Şəbi-Hicran" xoru ifa olunan vaxt tamaşa iştirakçılarının projektor işığı fonunda aldıqları pozalardan istifadə etmiş və özünün yaradıcılıq payını ortaya qoymamışdır.

Üzeyir bəy yaradıcılığında şitliyə heç bir vaxt yol verilməmişdir. Üzeyir bəyin operetta yaradıcılığının əsas qayəsi reallığa söykənməklə xalqının real məziyyətlərini inandırıcı cizgilərlə canlandırmaq olmuşdur.

Operettada mənfi qəhrəmanların olmadığı məlum həqiqətdir. Üzeyir bəy klassik operetta qanunlarına uyğun olaraq baş qəhrəmanları olan Əskər və Gülçöhrəni ön plana çıxarmışdır. Bu gənclərin taleyi və qarşılıqlı məhəbbəti operettanın, daha doğrusu komik operanın süjet xəttinin özülünü təşkil edir. Tacir Əskərin tamaşa boyu bir ifaçı kimi oyunu məqbul sayılmalıdır. Əskərin vokal baxımından çətin ariyalarını Fərid Əliyev çox xoşagələn oxudu. Ariyaların zil sonluqlarının öhdəsindən bacarıqla gəldi. Bacardığı qədər aktyor oyunu da göstərə bildi.

Bəyin qızı Gülçöhrə soprano Nərgiz Kərimovanın ifasında inandırıcı səsləndi. Nərgiz Kərimovanın bəzi sözlərin tələffüzündə nöqsanlara yol verməsi müğənni xanımın diqqətinə çatdırılmalıdır.

Soltan bəy obrazının yaradıcısı Əzizağa Əzizov öz qəhrəmanını yəqin ki, quruluşçu rejissorun mizan göstərişlərinə əməl etməklə canlandırdığına görə bir qədər yelbeyin adam kimi təqdim olunmuşdur. O, özünü bəy kimi ağayana aparmağı bacarmır, buna görə də Üzeyir bəyin həm də bir librettoçu olaraq yaratdığı obrazın ifasında hərdən təlxəklik səviyyəsinə qədər alçalır. Bir vokalçı kimi isə öz partiyasının öhdəsindən ləyaqətlə gəlirdi.

Süleyman əməkdar artist Əkbər Əlizadənin təfsirində əsl tədbir tökən tacir kimi canlanır. Əkbər Əlizadə Süleymanın kupletlərini məharətlə oxuyurdu.

Bəyin qulluqçusu Telli istedadlı aktrisa Ülviyyə Əliyevanın ifasında sevilir. Arşınmalçının Sotan bəyin həyətində qızlara gətirdiyi parçaları göstərdiyi səhnədə rəqs edən qızların arasında görünən Telli (Ülviyyə Əliyeva) özünü peşəkar rəqqasə kimi göstərə bilir. Onun hərəkət dinamikası, sünilikdən uzaq him-cimləri, nəhayət, yaxşı oxumaq qabiliyyəti musiqili komediya teatrı səhnəsinə ümidverici gənc bir ifaçının gəldiyini göstərir.

Cahan xala rolunun ifaçısı əməkdar artist Xanım Qafarovanın səhnədəki hər bir hərəkəti, rəqs bacarığı, oxumaq manerası xoş təsir bağışlayırdı.

Tacir Əskərin nökəri Vəli rolunun ifaçısının göy rəngli səhnə libası onu ağa nökərindən daha çox, təcili yardım stansiyalarının "feldşerlərinə" bənzədir. Əlbəttə ki, bu qüsur aktyorun günahı ucbatından meydana gəlməyib. Nökərin nökər libasında görünməsi qayğısına geyim üzrə rəssam Nabat Səmədova və quruluşçu rejissor qalmalı idilər.

Üzeyir bəyin "Arşın mal alan" əsərinin sirk şousuna oxşadılması kimi ağla batmayan bir olayın tamaşaçılara təqdim olunması dahi bəstəkarımızın əziz xatirəsinə yaraşmayan bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir. Üzeyir bəy həyatda sadəliyə önəm verən bir şəxsiyyət olmaqla yanaşı, sənətdəki xoşagəlməz hallara tam ciddiyyəti ilə münasibət göstərən idi. O, "Arşın mal alan" musiqili komediyasının kino versiyasının çəkilişləri zamanı musiqi materialının "redaktəsinə" səy göstərmiş adamlara belə demişdi: "Mənim əsərlərim, doğma balalarımdır.

Onların xatirinə dəyməyə yol verə bilmərəm".

 

 

Arif HÜSEYNOV

 

Azərbaycan.- 2009.- 26 sentyabr.- S. 7.