Cəlal Abdullayev

 

Azərbaycanın ədəbi ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Tanınmış ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Cəlal Abdullayev vəfat etmişdir.

Cəlal Mehdi oğlu Abdullayev 1930-cu ildə Gürcüstanın Qarayazı rayonunun Nəzərli kəndində anadan olmuşdur. Həmin rayonun Kosalı kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra indiki Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1956-cı ildə ali təhsilini tamamlayıb həmin Universitetin Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi kafedrasında baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1958-1961-ci illərdə aspiranturada təhsilini müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. 1962-ci ildə "Səməd Vurğun folklor" mövzusunda namizədlik, 1974-cü ildə Səməd Vurğunun sənətkarlığı mövzusunda doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. 1979-cu ildən ömrünün sonuna kimi Universitetin müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri olmuşdur. 1994-2001-ci illərdə ixtisaslaşdırılmış doktorluq müdafiəsi şurasının sədri olmuşdur. Elmi kadrların yetişməsində diqqətəlayiq xidmətləri vardır. "Səməd Vurğunun poetikası", "Lirika zaman", "Səməd Vurğunun sənət dünyası", "Hüseyn Cavid" s. kitabların müəllifidir. Son illərdə müasir Azərbaycan ədəbiyyatına dair sanballı tədqiqat əsərləri işıq üzü görmüşdür.

Tanınmış alim, səmimi, təvazökar insan Cəlal Abdullayevin işıqlı xatirəsi qəlbimizdə yaşayacaq.

Allah rəhmət eləsin.

 

 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2010.- 28 may.- S.6.