Ey dil, cəmaətin dediyi söz qələt deyil,

Bülbül kimi fəğan eləmək bir sənət deyil.

 

Canan ümid verir yenə, hicranə döz deyir,

Billahi, zülmdür bizə bu, mərhəmət deyil.

 

Bir səhvdir o rəhmsizə mail olmağım,

Heç səhvi anlamaq özü pis cəhət deyil.

 

Eşq əhlini bəlaya salan bivəfalara,

Yalvarmağın - yaxarmağın heç məsləhət deyil.

 

Əşrəf, eşitmişəm yenə çöllərdi məskənin,

Güldürmə aləmi, başıva yer qəhət deyil.

 

Əşrəf Pirşağı

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 11 avqust.- S.17.