Bir belə günahdan sonra

Sinəmə elə qısılıb yatırsan ki,

Sanki min ildi məni gözləyirmişsən...

 

Nəfəsin dəydikcə sol tərəfimə

Buz bağlamış dərdlərim əriyir yavaş-yavaş

Havalanmış ürəyimdə...

 

Eh, elə sarılmısan ki, sanki durub qaçacam...

Bəlkə sən də gözü dağlısan qaçanlardan...

bilim...

 

Sinəmi dalayan saçlarını

Qıymıram qulağının dibinə atmağa...

Yat, quzum, rahat yat,

Yanındayam...

 

Elə məsum yatırsan ki,

Sevməmək olmur səni...

 

***

 

Dünyanın boz üzündəyəm,

Hardan tapacaqsan məni?..

Hardan ki küsübdü Allah

Ordan tapacaqsan məni...

 

Tənhalıq əzizdi mənə,

Anamdan belə əzizdi...

Bir həsrətə qoşulmuşam

Sonamdan belə əzizdi...

 

Özüməm özümə yanan,

Unutmuşam onu, bunu...

Özüm ovula-ovula

Ovutmuşam onu, bunu...

 

Bəlkə dirilib qayıdam,

Sən bircə yol boğsan məni...

Ana, əgər yarıtmasam

Bir doğacaqsan məni?

 

***

 

Keçmişəm özümdən, itib gəlmişəm,

Halal mənzilimdən ötüb gəlmişəm,

Deyəsən yuxumu qatıb gəlmişəm,

azarım vardı bu qürbət eldə?

 

Gecə vətəndi, gündüz vətən,

Elə hey vətəndi dilimdə bitən.

Qohum yox, qardaş yox bir əlim yetən,

Dünya mənə dardı bu qürbət eldə...

 

Yığıram gözümə cığırı-yolu,

ölü yoludu, diri yolu,

Bir yanı bürküdü, bir yanı dolu,

Allah da namərddi bu qürbət eldə...

 

Gözümü göylərə döyüb gəlmişəm,

Özüm bildiyimi sayıb gəlmişəm,

Babamın qəbrinə dəyib gəlmişəm,

Ruhu mənə yardı bu qürbət eldə...

 

 

Məhəmməd Turan

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 9 iyun.- S.23.