Ruhlarınız şad olsun...

 

O alovlu dövrandan

yüz il, bir əsr keçir.

Müstəqil Azərbaycan

özü öz yolun seçir.

 

Azadlığı qazandıq

al qanlar bahasına,

qoymarıq bu yollarda

yeni ömürlər sına!

 

İstiqlal zühr elədi

millətimə inanıb,

beşiyinin başında

qüdrətlilər dayanıb.

 

Bu yol çətin və uzun,

qət edənlər - ərənlər,

ruhlarınız şad olsun -

Azadlığı becərib

barını görməyənlər

 

22.05.2018

 

Yüz belə yüzlər yaşa...

 

Bir daha bu işıqlı

fürsəti itirmərik,

azadlıq məktəbini

yarımçıq bitirmərik.

 

Bir daha əlimizdən

bu İstiqlal alınmaz,

can sıxan boyunduruq

boynumuza salınmaz.

 

Nəhayət ki, yurdumda

istək qələbə çaldı,

endirilmiş Bayrağı

zühr eləyib ucaldı.

 

Ucaldı, çünki Bayraq

əbədi enməmişdi,

qəlblərdəki alovu,

atəşi sönməmişdi!

 

Yüz belə Yüzlər yaşa -

İstiqlalın mübarək,

Azərbaycan, həmişə

səni çıraqban görək

 

26.05.2018

 

Sən Şərqin İstiqlal

günəşi oldun...

 

İşığın, qüdrətin gözlərimdədir,

insan yollarınla inamla gedir.

Dünyanı gəzsəm də - fikrim səndədir,

var ol, Azərbaycan, sabahın xeyir!

 

Yerişdə təpərli, uçuşda qıvraq,

sabahlar nurundan yapışdı bərk-bərk.

Vətən göylərində üçrəngli bayraq

inamla çırpınır quş qanadıtək.

Sayqılı yerin var geniş cahanda,

taxtından endirdi "şərləri" - "xeyir".

Cavan da, qoca da, körpə fidan da,

gülür: Azərbaycan, sabahın xeyir!

 

Bəzən gözü səni götürməyənlər

böhtanlar çaldırar köhnə valında.

Vətən, mübarəkdir hər gələn səhər,

mübarək Yüz illik İstiqlalın da!

 

Daha bir döyüş var - qılınc sivrilib,

bizim olanları geri alarıq.

Hər kəsin qanında oda çevrilib

qanlar bahasına gələn azadlıq.

 

Atam - Azərbaycan, sabahın xeyir,

adını ucaldır hər qızın, oğlun.

Arxanca millətlər, ellər yeriyir -

sən Şərqin İstiqlal Günəşi oldun

 

24.05.2018

Vahid Əziz

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 26 may.- S.12