İstiqlal İstiqbal şeirləri

 

Abbas SƏHHƏT

 

Vətən

 

Könlümün sevgili məhbubu mənim

Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.

 

Məni xəlq eyləmiş əvvəlcə Xuda,

Sonra vermiş vətənim nəşvü-nüma.

 

Vətənim verdi mənə nanü-nəmək,

Vətəni məncə unutmaq demək?!

 

Saxlaram gözlərim üstə onu mən,

Ölərəm əldən əgər getsə vətən.

 

Vətənin neməti nisyan olmaz,

Naxələflər ona qurban olmaz.

 

Vətən əcdadımızın mədfənidir,

Vətən övladımızın məskənidir.

 

Vətənin sevməyən insan olmaz,

Olsa, ol şəxsdə vicdan olmaz!

 

 

Hazırladı: Dilsuz

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 26 may.- S.16.