Kitab Evi İctimai Birliyi şairə

Adilə Nəzərin yeni kitabını təqdim edib

25 may 2018-ci ildə KİTAB EVİ İctimai Birliyi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Natəvan zalında filoloq, şair Adilə Nəzərin BEŞİNCİ MÖVSÜM şeirlər kitabını təqdim edib. Təqdimatda oxucularla bərabər tanınmış tənqidçilər, jurnalistlər, yazıçı və şairlər, bədii qiraətçilər iştirak edib.

Aparıcı tənqidçi Əsəd Cahangir tədbiri açaraq Adilə Nəzərin bədii yaradıcılığı, elmiictimai fəaliyyəti haqqında iştirakçılara məlumat verib.

Məruzəçilərdən professor Rüstəm Kamal, filoloq-alim Mətanət Saraclı, dosent Sadıq Qarayev, yazıçı Səfər Alışarlı, şairlər Xanım İsmayılqızı, İbrahim İlyaslı və başqaları şairin yaradıcılığı haqqında dəyərli fikirlər söyləyərək təqdim edilən "Beşinci mövsüm" şeirlər kitabını yüksək qiymətləndiriblər.

Qeyd edilib ki, Adilə Nəzər bir lirik şair kimi insan hislərinin dərin, dramatik təsvirini verməklə oxucunu daim yüksək emosional ovqatda saxlaya bilir. Onun məhəbbət şeirləri müasir poeziyamızda özünün təkrarsız və bənzərsiz ifadə formaları, ekspressiv və fəlsəfi təsir gücü ilə seçilir.

Digər çıxışçılar Fərqanə Mehdiyeva, Mikayıl Bozalqanlı, Aləm Kəngərli, Aləmzər Sadıqqızı, Arzu Nehrəmli, Firudin Şahbuz, Mübariz Məsimoğlu, Rəhim Mehnət, İlqar Türkoğlu və başqalarıda Adilə Nəzəri yeni kitabının işıq üzü görməsi münasibəti ilə təbrik edibona uğurlar arzulayıblar. Müğənni-bəstəkar Çilənay Hüseynova Adilə xanımın şeirlərinə bəstələdiyi mahnıları ifa edib.

Tədbirdə "Kitab Evi" İctimai Birliyinin müasir ədəbiyyatın təbliği istiqamətində gördüyü təqdirəlayiq işlər xüsusi vurğulanaraq təşkilata yaradıcı adamların mənəvi dəstəyinin gücləndirilməsinin vacibliyiqeyd edilib.

Bədii qiraət ustası, respublikanın əməkdar artistləri Ağalar BayramovNazir Rüstəm şairin şeirlərini səsləndirib.

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 26 may.- S.32.