Xatın

 

Yastığımda boğuluram

içdiyim bir içim suda.

Göz ilə işıq, bir araya gəlmədi,

Bu çənli şəhərimin qalasında.

Oxşayıram, Babək qalasının xatınına oxşayıram.

Sən gələn gün qırmızı donumu geyəcəyəm

uzun-uzun saçlarım,

Ayağının altına sərəcəyəm.

Qaralığından qorxma,

Sən gələnədək ağaracaqlar.

Üzünə heç toz qondurma!

Bütün körpələri əmizdirmişəm

Şərab küplərin yerə quylamışam

Söz salxımların ürəyimdən aslamışam

Ağlasam da, gizlicə ağlamışam.

Baxsan görərsən, yenidən gəlin olub

Qalanın qıvrım pillələrindən

Yenərək səmaya boylanıram,

Qollarımı elə boynuna sala bilərəm ki!..

 

Sevinc

 

Gələcəksən gəlişinlə gülüş ol qaş-qabağımda,

Baxacaqsan baxışınla, yaş axıt göz bulağımda.

 

Bir ömür həsrəti çəkdim buna dəysin görüşün

Öpəcəksən elə öp ki, yeri qalsın yanağımda!

 

Deyəcəksən elə söz de, yazıla baş varağımda,

Dayaq olsun, haça ol sən, dolu barlı budağımda.

 

Elə çal saz ki, çaxır tək calanım mən çanağımda,

İçmədən sərxoş olummu, ələnə söz dodağımda.

 

Dindirirsən elə dindir, dadı qalsın damağımda,

Öldürürsən elə öldür, axa ulduz sorağımda.

 

Nur olursan elə parla, işıq ol yol çırağımda,

Yanacaqsan elə yan ki, közü qalsın qucağımda.

 

Mən səndən od alım kaş, yanım öylə kül olum kaş,

Sal qorun küllü bu canə, alov olsun qalağımda.

 

Gedəcəksən elə get, qoy sözün olsun həyatımda,

Səsi cingildəsin ömrüm qədər var qulağımda.

 

Görməyəndə səni hər an, baxışın da gülüşün

Tikilə göz qabağında, yaşayam xoş bayağımda.

 

İpəyim səndə toxunsun, sevgiyə, eşqə bürünsün,

Sözüm eşqinlə geyinsin, yaşayım söz sayağımda...

 

Apaydın bir gecədir səni sevmək

 

Sənsiz erkənə varmaram

Özündə durğun bu qatran gecədən.

Kor şansın düz orta planlarındayam

hardasa yel, ətəkliyini deyil,

Ətəkliyin yeli götürüb gedir.

Götürülüb gedilirəm sənsizcə səssizcə

Götürüb gedir məni bir tor ətəkli

Qızılca naxışlandığı günə baxan zəmisinə.

Səsimdən sarı boyanar,

Sarı boyayar səsimi

O günə baxan zəmisi.

İçimdən atlanıb gələr sonra

Qaranlıq bir labirintə çəkər səni soluğum.

Soluğumda Savalanın som suları

Suların qaynarcasında

Barmaqlarımın ucunu yuxu görər

Bir zəmi qapısızlığı

qulağımda Günəşin qan qalağı sözcükləri.

Yalvararam, yaxararam,

Günəş öz ödündə doğmaz günə baxan zəmisinə,

Oysa sevdiyim bir günə baxanımsan, xanımsan!..

Gül üzünü gün üzünə çıxarmağımı istərsən.

Nəsə bir söz deməzsən ki,

Yüklərsən yüklənib durar ürəyimdə uzaqdan

Qanqalağımı götürər sözcüklərin

Gecəmdən qana boyanar

Qana boyayar gecəmi ulduzlar.

Ətəkliyindən sayrışar gecəmin ulduzları

Hankısı mənim ulduzum, bilinməz ki,

Şansımsa Kişlovskinin kor şansı.

Bunla belə,

Ətəklikdən köynəyə bir çağrışım var

Zəmidən Günəşə yaxın bir cığır.

Erkənə varmasam belə apaydın bir gecədir

İkimiz bir köynəkdə

Yaxası dar.

Apaydın bir gecədir səni sevmək!..

 

Fərənək Fərid İpək

 

Tərcümə etdi:

Esmira Fuad

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2018.- 17 noyabr.- S.32.