Pandemiya ilinin şeiri

 

 

Sabah

 

hələ zamanın əli toxunmayan

 

keçmişdir,

 

keçmiş nə vaxtsa

 

ölülərimizin sabahı olmuşdu,

 

zaman adlı qoca

 

milyon illərdi

 

elə hey

 

son fəsli "Qiyamət" adlanan

 

Dünya kitabının

 

vərəqlərini çevirir,

 

"zəmanə korlanıb" deyə

 

ona şər atır adamlar,

 

bomboşdu küçələr, parklar,

 

şəhərlər adamsız qalıb,

 

amma doğum evlərində

 

çoxalır, artır adamlar,

 

qoca zaman

 

günü-gündən cavanlaşır,

 

keçmiş gələcəkdən küsüb,

 

qoca zaman

 

onları barışdırır -

 

cavanlaşır, cavanlaşır...

 

bütün pandemiya dövrlərində

 

ixtisara düşür adamların çoxu;

 

keçmiş gələcəkdən intiqam alır...

 

1 may, 2020

 

 

Kənan Hacı

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 9 may. S. 29.