***

 

Hənirtini duyacammı

 

ya acımasız-acımasız

 

əzib keçəcək kölgəmi?

 

Bir  baxsana

 

neçə yorğun-yorğun titrəyir

 

ayaqlarının altında...

 

***

 

Pəncərəmə yağır qar...

 

unudulmuş  bir mahnını zümzümə edir

 

gecəyarısı rüzgar

 

ancaq ağrılı günlərimi xatırladır

 

elə rəhmsizdi xatirələr.

 

***

 

Dünyasını dəyişən dostlarıma

 

bir-bir zəng edirəm:

 

- Alo, alo!

 

otağımı çürümüş xəzəl

 

torpaq qoxusu bürüyür...

 

***

 

Səni xatırladım;

 

yerişini,

 

gülüşünü,

 

gözlərini -

 

kölgələr bir-birinin içindən keçib

 

ağrılarımı bölüşəndə...

 

***

 

Döyürəm qapıları

 

döyürəm gecə-gündüz.

 

bütün qapılar səssiz,

 

bütün qapılar kimsəsiz.

 

Yer üzündəkitək

 

göy üzünün də qapıları cəftəsizdi -

 

məni yox eşidən!

 

***

 

Bir gecəliyə

 

bir günlüyə olsa da

 

mağaraya dönmək gərək,

 

uzaq illərin qoxusunu duyan

 

mağara adamıtək.

 

***

 

Ürəyim kəpənək qanadı,

 

Təsəllinin ömrü üç gün çəkmədi.

 

külək də gecikmədi -

 

əllərində can verən çinarı

 

çəkib apara bilmədim şeirimə...

 

***

 

Hava kəskin dəyişəcək, söyləyir

 

yaşılgöz sinoptik qız.

 

isti yerlər buradan çox uzaq.

 

bir ömür qar yağacaq

 

eyvana çıxmasın qanadsızlar!

 

***

 

Yuxu  tutdu

 

huş apardı məni.

 

hara getdim

 

harda itdim?

 

Yad gördü...

 

dost olsaydı tapardı məni.

 

***

 

Çırpına-çırpına düşdü əlimə

 

nəfəsi kəsildi gül ləçəyinin.

 

elə zərif, elə kövrəkdi...

 

ipək saplar kimi süzüldü birdən

 

gözlərim baxa-baxa soldu,

 

üzüldü birdən...

 

***

 

1

 

Hələ yazılmamış şeir kimisən

 

misra-misra pıçıldayıram səni

 

gözlərini, dodağını

 

rədifli qafiyətək xatırlayıram.

 

Sözlərə, səslərə bölürəm

 

nəfəsim tükənir, boğuluram...

 

yenə də can atıram

 

hər gün səni görməyə

 

xatırlamağa -

 

misra-misra...

 

qafiyə-qafiyə...

 

2

 

Bir başqa ayrılıqdı bu ayrılıq!

 

sənə təsəlli verəmmirəm.

 

heç özüm də bilmirəm

 

özünü itirən adamların

 

təsəllisi nə?!

 

3

 

Dönüşü olmayan bir yolda

 

səni gözləyirəm

 

son bahar səmasıyam elə bil -

 

gah günəş,

 

gah bulud...

 

biri deyir - gözlə,

 

biri - unut!

 

4

 

Səni sevmək

 

göz işlədikcə uzanan "gedər-gəlməz"də

 

ev tikmək kimi bir şey,

 

susuz səhralıqda

 

dəniz axtarmaq qədər gülünc...

 

Səni belə sevdim,

 

belə hördüm-

 

kərpic-kərpic...

 

5

 

Ayrılıq qara saçlar kimidi

 

ağarmağa başlayır,

 

sən ona alışırsan.

 

özünə haqq qazandırmaq -

 

guya heç nə vecinə deyil

 

olsa-olsa saçları rəngləməyə bənzəyir

 

Ayrılıq gözləməkdi

 

günlərlə durub

 

uzağa baxmaq kimi.

 

Bax bu tindən, o dalandan,

 

içini saran

 

lənətə gəlmiş o şirin yalandan

 

"bir gün çıxıb gələcək!"

 

6

 

Sən bir bülbül nəğməsiydin

 

qəfəsə rast gəlməsəydin?

 

qəfil küsüb-barışmağın, şıltaqlığın

 

elə dadlı-duzluydu ki.

 

İndi elə şit

 

hər eşitdiyim söz,

 

hər udduğum loxma.

 

bilirdim, inanırdım amma

 

bu sevdadan

 

mütləq duz yığılmalı qana,

 

həm də, o duz daşa dönməli

 

yeriməli ürəyin başına!

 

Sentyabr, oktyabr 2019

 

Fəxrəddin Əsəd

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 yanvar. S. 9.