Fərqli birlik

 

Gizli qalmayan xəyal

 

İsti bir yuva qurub

 

Ürəyimin içində.

 

Biz oğul-qızlarıyıq bəşəriyyətin,

 

Amma fərqli biçimdə.

 

Nədir bizim fərqimiz?

 

Başqadır rəngimiz,

 

inancımız, irqimiz.

 

Fərqli yerlərdə yaşayırıq,

 

fərqli adlar daşıyırıq,

 

Amma insanıq, hamımız insan.

 

Təklikdə heç nəyik,

 

gücümüz heç nədir.

 

Birləşib bir olsaq

 

bilərik güc nədir.

 

Yolumuza hər zaman

 

məhəbbət salsın işıq.

 

Amalımız - sevgi, barışıq.

 

Dərilərin rənginə

 

Uyub düşmən olmayaq.

 

Kimisə öldürəndən

 

sonra peşman olmayaq.

 

Bu birliyə inansaq

 

Sən mənsən, mən də sənəm -

 

Səninlə birəm, səninlə tənəm.

 

Sevginin, insanlığın

 

Elçiləri olaq biz.

 

Bir döyünsün qəlbimiz.

 

Bir ürək, bir can olaq,

 

Hər pislikdən aralı,

 

Xəbislikdən aralı

 

Bir yeni dünya quraq.

 

Bölsə də bizi qitə, ölkə

 

Bu bölgü bu birliyə

 

Gərək salmasın kölgə...

 

Nassira Nezzar (Əlcəzair)

Poetik tərcümənin müəllifi: Adil Cəmil

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 yanvar. S. 26.