Birliyimiz

 

Qara, yaxud olsun -

 

bu dərinin altında

 

gözəllik var, insan var.

 

Eyni millət kimidir

 

hər millətdən olanlar.

 

Bu fərqli insanların

 

Amalında, ruhunda

 

Olmayıb fərqli niyyət.

 

Onların qüdrətilə

 

Qorunub mədəniyyət,

 

İnsanlığı ucaldıb

 

Hər kəsə sayğı, hörmət.

 

Bir günəşin nurunu

 

İçirik il uzunu.

 

Bir  deyilmi, bir deyin -

 

Gecəmiz, gündüzümüz,

 

Ayımız, ulduzumuz?!

 

Nəsil, fəsil dəyişkən,

 

Qışa, yaza bağlıyıq.

 

Arxamızca yol gələn

 

Bir mirasa bağlıyıq.

 

Biz birlikdə ən uca

 

Dağa çıxa bilərik.

 

Əl verib birləşməsək

 

Yoxa çıxa bilərik.

 

Hər millətdən olanın

 

Fərqli eli olsa da,

 

Fərqli dili olsa da,

 

Sevginin fərqi olmaz.

 

İstəyin irqi olmaz.

 

Dostluğa körpü salaq

 

sülh, barış sədasıyla.

 

İnsanı sevək gəlin

 

İnsanlıq sevdasıyla.

 

 

Rosalin Bernardo Pastrana (Filippin)

Poetik tərcümənin müəllifi: Adil Cəmil

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 yanvar. S. 26.