Niyə?

 

Məndən soruşursan: - niyə

 

xəyalımda gizlənən

 

vardısa unutdum,

 

boyumu boylardan

 

aşağı tutdum,

 

qorxumun arxasında

 

gizləndim çox asanca,

 

mən qaranı basdım

 

qara məni basınca,

 

ömrüm boyu kölgəmin

 

arxasınca süründüm,

 

yıxılanda göründüm?

 

Məndən soruşursan: - niyə

 

hündür oldum hamıdan

 

özümü kiçik görəndə də?

 

Deyim səbəbi nədi -

 

qorxum arxada idi.

 

 

Opal İnqram (Amerika Birləşmiş Ştatları)

Poetik tərcümənin müəllifi: Adil Cəmil

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 yanvar. S. 26.