Örtülü kitab

 

Eyni Ayın, ulduzların

 

altında yaşayırıq.

 

Eyni Günəşin

 

şəfəqləri saçılanda

 

bircə anda

 

mənim gecəm yola düşür.

 

Eyni evi bölüşürük

 

bu kiçik planet timsalında.

 

Yaşayırıq Yer üzünün

 

ya gülşənində,

 

ya da qumsalında.

 

İrqimiz eynidir -

 

"insan" irqi,

 

görün bizim oxşarlığı,

 

duyun bizim fərqi.

 

"Dinclik" sözü hər dildə

 

oxunan şərqi olsun,

 

Sevginin, təbəssümün

 

üçün fərqi olsun?!

 

Tanımaza, bilməzə

 

tanış olmaq qorxusu

 

bizi sıxır doğrusu...

 

Ayaqlarım dəyməyən

hər məkanda varam mən.

Örtülü kitabsınız

ürəyimin gözüylə

sizi oxuyuram mən.

 

 

Barbara Suen (Amerika Birləşmiş Ştatları)

Poetik tərcümənin müəllifi: Adil Cəmil

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 18 yanvar. S. 26.