Sən dünyada olmayanda...

 

"Mən dünyada olmayanda" şeirinin müəllifi şair Adil Babayevin əziz xatirəsinə

 

Az deyil nəğmələrin,

 

Bu nəğmənsə

 

yaman toxunur bizə.

 

Elə bir ürəyin

 

Canlı bir kitaba dönüb

 

Təkrar-təkrar oxunur bizə.

 

Toxunur dedim, yox dostum,

 

İçim-içim göynədir bizi.

 

Axı illər axır çay kimi -

 

Seyrəldir bizi.

 

Seyrəldikcə sıralar,

 

Təzədən dövr eyləyir,

 

Sızıldayır yaralar.

 

***

 

...Sahildə bir körpə gördüm,

 

Sənin nəvəndir, dedilər.

 

Bir mahnı qanadlandı

 

Pərdə-pərdə,

 

Sənin nəğməndir, dedilər.

 

Kitabını əllərdə gəzən gördüm,

 

Neçə şair dostunu

 

Sənə şeir yazan gördüm.

 

Öz ömrün qısa,

 

Şair ömrün uzun.

 

Sən gözəl nəğməkarısan

 

Bizim gözəl yurdumuzun.

 

***

 

Nəğməm dodağımda,

 

Səsin qulağımda,

 

Sözün varağımda,

 

Ürək səhər-axşam

 

Sənin sorağında -

 

Sən dünyada olmasan da.

 

***

 

Sevindin , qəm yedin,

 

dedinsə,

 

şirin dedin,

 

Unudulmaz sözün, adın,

 

Alovludur yenə odun,

 

Sən dünyada olmasan da.

 

Həmid Abbas

Ədəbiyyat qəzeti.- 2020.- 25 yanvar. S. 17.