Orhan Arasın Azərbaycana köç edən almanlar haqqında kitabı çap olunub

 

 

 

Almaniyada yaşayan yazıçı Orhan Arasın Qanun Nəşrlər Evində Azərbaycana köç edən almanlar haqqındakı "Helenendorfun sonuncu şahidi" kitabı çap olunub.

 

Kitabda 19-cu əsrin əvvəllərində Qafqaza köç edib gəlmiş almanların Azərbaycan ərazilərində qəsəbə, kəndlər salaraq üzümçülük kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmalarından, eləcə sonrakı talelərindən bəhs edilir. Gəncə yaxınlığındakı Helenendorf qəsəbəsində, Qazax rayonunun kəndlərində alman əsilli insanlarla görüşlərində insan taleləri, onların həyata olan sevgiləri faciəli sonluqları ağrılı şəkildə təsvir olunur. Sonuncu alman olan Sami ilə görüşlərində müəllifin qələmə aldığı söhbətləri oxuduqca acı taleli bu mavi gözlü zavallı insanların arzu istəklərinin soyuq Sibir çöllərində sona yetməsini ağrısız təsəvvür etmək olmur.

 

Birinci Qarabağ müharibəsində Şuşadan köçkün düşən tarix müəlliminin taleyindəki ağrılı naxışlar alman əsilli Saminin taleyi ilə üst-üstə düşür. Əsərdə Azərbaycanın zəngin təbiəti, insanların qonaqpərvərliyi, mənəvi dəyərlər, tolerantlıq qabarıq şəkildə təsvir olunur. Kitabı Türkiyə türkcəsindən dilimizə şair-publisist Nazim Əhmədli uyğunlaşdırıb.

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 7 avqust.- S.21