XALQ ARTİSTİ RƏFİQƏ AXUNDOVAYA

 

Əziz Rəfiqə xanım! Yubileyiniz və təltif olunmanız münasibətilə Zemfira xanımın və öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizin və həyat, sənət yoldaşınız Maqsudun ailəvi dostlarımız olmağınızla qürur duyuram. Taleyimə minnətdaram ki, Sizin quruluşda baletlərimizin Parisdə böyük uğur qazanmasının canlı şahidi olmuşam. Böyük bəstəkarlarımızla, rəssamlarımızla, dirijorlarımızla, balet ifaçılarıyla birlikdə sənət tariximizə əvəzsiz töhfələr vermisiniz.

Sizə, Maqsuda ən səmimi dostluq hisslərimi və ən xoş arzularımı çatdırmaq istəyirəm.

 

 

ANAR

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 14 avqust. S. 4.