Bircə məni yoxluğuna öyrəşdirmə...

 

Növbəti yoxluq...

 

 (Məni çox yoxluqlara öyrəşdirdilər.

 

İncimə, bunu hesablamağa

 

sənin tənhalığın yetməz...)

 

 

Əslində, gedənlərin hamısı

 

məni daha çox yoxluğuna öyrəşdirərək,

 

Hiss etdirmədən ömür kimi

 

hər gün bir az gedirdilər.

 

 

İndi isə sən...

 

Sus!

 

Lazım deyil, özünə əziyyət vermə,

 

Ürəyin necə istəyirsə elə get.

 

İstəyirsən, bir sabah çağı

 

yalvar, üzr istə, daha bacarmıram de!

 

Ya da gecələrin birində

 

ürəyimə bənzətdiyin varsa

 

hər şeyi qır, get.

 

 

Neyləyirsən elə,

 

yetər ki, yenidən

 

məni yoxluğa öyrəşdirmə.

 

 

Daha növbəti bir yoxluğa öyrəşmək istəmirəm.

 

Daha nifrətdirsə,

 

nifrət etmək,

 

Sevməkdirsə,

 

sevmək istəyirəm.

 

Qorxma,

 

 ehtiyat elədiyin qədər qəddar,

 

 

 

sandığın kimi zəifəm.

 

Axı özün demişdin,

 

safam;

 

Nətəhər işdirsə

 

həm  çox bilmişəm.

 

Hər misranda da

 

dəliymişəm.

 

Bax, gördüyün kimi ağlın zirvəsindəyəm

 

Ona görə

 

qorxma,

 

necə istəyirsənsə,

 

 vaxt istəyirsənsə

 

get.

 

Bircə məni yoxluğuna öyrəşdirmə.

 

 

 

Boş dönmək qorxusu

 

 

İnsanlar düşünürlər ki,

 

qatarlardan fərqlidirlər.

 

... onların bir adı var.

 

Ancaq səhv edirlər;

 

İnsanın birdən çoxdu adı.

 

Məsələn, Uşaq adı,

 

Ata adı, Ana adı,

 

ağıllı adı axmaq adı

 

 saymadıqlarım...

 

Axx, bu kirli insanların

 

xudbin şəhərləri...

 

Bütün şəhərlər

 

yaşamaq üçün

 

adını bir qatara verər.

 

Ancaq onlar insanlardan fərqlidi.

 

... onların bir adı var, bir adı.

 

O gündən sonra qatarlar

 

küsdü relslərdən,

 

daha nəin ki, "Sobibor"a

 

indi hər yerə maşinistlər

 

məcbur sürüyür onları.

 

Kədərli səslənsə

 

qatarlar daha insanlara

 

  relslərə güvənir.

 

Çünki sadəcə

 

boş dönməyin əzabından

 

qorxurlar.

 

Bilirsən, bu həyatdan

 

boş dönmək deməkdir?!

 

 

 

Hesab

 

 

Hər şeyin bir hesabı var

 

bu dünyada.

 

Heç havayı deyil.

 

Tənhalıq belə...

 

 

30 ildən çox ömür,

 

xəyanətlər...

 

üstəgəl, bir neçə şüşə uşaqlıq

 

 köhnə otaqda

 

tanımadığın insanlara

 

şamlarını itirib

 

sonrasa susmuş

 

bir pianonun öndə rəqs bərabərdi üç nöqtə...

 

 

Sən içindən şeir pıçıldamaq istəyirsən

 

onlarsa kişi, qadın,

 

 bilim insan hüquqları sevdasını...

 

Amerikadan öncə

 

qadınlara hüquq verən ölkədə, məncə,

 

kimsənin feminist olmağa haqqı çatmır.

 

Lənətə gəlsin bu fırıldaqçı bar sahiblərini,

 

sözün şirin yerində

 

bir qədəh daha içməyə yenə pul çatmır...

 

Səs-küydən gecəyə açılan qapının

 

sonrasını isə kimsə xatırlamır ...

 

 

Nəfəsi kəsilmiş

otel otaqları

 

Otel otağına bənzər bəzi adamlar,

 

sakini yiyəsindən başqa -

 

kim istəsən...

 

otel otağına bənzər

 

bəzi adamlar,

 

yayında əriyib,

 

qışında çiliklənərsən.

 

Köksündə yatarsan,

 

fəqət dincəlməzsən.

 

Lənətə ürəyin,

 

alqışa dilin gəlməz.

 

Otel otağına bənzər bəzi adamlar,

 

sakini yiyəsindən başqa -

 

kim istəsən...

 

 

Gözlərində gecəni,

 

sözlərində gündüzü xatırlayarsan.

 

Gözünə baxanda kar,

 

sözünü eşidəndə kor olarsan.

 

 

Səssiz...

 

bax beləcə,

 

yormadan yorularlar.

 

Yerişlərindən çox

 

gülüşlərində axsayarlar...

 

Otel otağına bənzər

 

bəzi adamlar;

 

yiyəsindən başqa,

 

sakini kim istəsən...

 

Fuad Cəfərli

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral. S. 11.