Şəhid

Ənvərli Aqşinə

 

Bir igid tanıyıram,

 

Arzusu, kamı boyda.

 

Bir igid tanıyıram,

 

Özü vətən boydadır,

 

Məzarı hamı boyda.

 

 

Bir igid tanıyıram,

 

Ölməzlik qalasıdır.

 

Məqsədindən, yolundan

 

Dönməzlik qalasıdır.

 

 

Tanıyıram, o igid,

 

Dava leytenantıdı.

 

Yaralı əsgərlərin,

 

Müharibə həkimi,

 

Şəfa leytenantıdı.

 

 

Bir çiynində çantası,

 

Bir çiynində silahı,

 

Savaşda şəfa verən,

 

Müharibə allahı.

 

 

Səninlə fəxr edirik,

 

Ey müqəddəs ruh təbib.

 

Dağlardan uca təbib,

 

Çaylardan duru təbib.

 

 

Bizimləsən, dəyişmir

 

Şəhid dünyanı, qardaş.

 

Dayan, dayan, qoy baxım...

 

Barmağın hanı, qardaş?

 

 

Səndən öncə barmağın

 

Qarışıbdı vətənə.

 

Neçə güllə sığırmış,

 

Görəsən, bir bədənə?

 

 

Görəsən, kim böyükdü,

 

Zəfər axşamı boyda?

 

Özün vətən boydasan,

 

Məzarın hamı boyda.

 

 

Elşad Barat

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral. S. 21.