Şəhid

Abakarov Nailə

 

 

O gecə, Günəşin də

 

Qəfil söndüyü gecə...

 

O gecə mələklərin

 

Yerə endiyi gecə.

 

 

O gecə yaddaşında,

 

Susub fəryad saxladı.

 

Küləklər uçdu getdi,

 

Quşlar qanad saxladı.

 

 

Bir xəbər bir atanın

 

Ürəyini geyinib,

 

Əynində aparırdı.

 

Bir ata ovucunda

 

Böyütdüyü balasın,

 

Çiynində aparırdı.

 

 

Aparırdı adamlar

 

Bir körpə beşiyini,

 

Bir ananın qəlbini,

 

Həyəti, bacasını,

 

Evini, eşiyini.

 

 

Bir qız boynunu büküb

 

Dayanmışdı kənarda.

 

Sevənlər ayrılanda

 

Alışar da, yanar da.

 

 

Yox, bu ayrılıq deyil,

 

Evinə dönməkdi bu...

 

Ana, vətən, qohumlar,

 

Dost, tanış, qardaş, bacı -

 

Hamını sevməkdir bu.

 

 

Şəhidlik əbədiyyət,

 

Sevilməkdi, sevməkdi.

 

Mələklərə qoşulmaq,

 

Günəşə can verməkdi.

 

 

Elşad Barat

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral. S. 21.