Şəhid

Abasov Ağababaya

 

Yenə hava soyuqdu,

 

Külək adamı kəsir.

 

Axşamın xeyri, şəhid.

 

Haqqında oxuyuram,

 

Dilim, dodağım əsir.

 

Sən göylərdə mələksən,

 

Sən yerlərdə insansan?!

 

Sən beş ayın əsgəri,

 

Əbədi qəhrəmansan.

 

Anan da razı səndən,

 

Elin zəfər anası...

 

Tələbə anasıydı,

 

Sonra əsgər anası.

 

Sən sözünü tutmusan,

 

O ürəyi yanana,

 

İndi dediyin kimi,

 

Şəhid anası deyir,

 

Hamı sənin anana.

 

Yadındadır? Komandir

 

olanda sevinmişdin...

 

"Təşəkkürnamə"ni

 

Alanda sevinmişdin.

 

Sevinəndə gördün ki,

 

Anan da şükür edir.

 

İndi bütün məmləkət

 

Qalxıb ayaq üstünə,

 

Sənə təşəkkür edir.

 

Sən də ki, yaşayırsan,

 

Özün dediyin kimi.

 

Məzarın da düzəlib

 

Sən istədiyin kimi.

 

Beləcə, arzuların,

 

Qoy, həmişə çin olsun.

 

Get, hava da soyuqdu,

 

Ananın yuxusunda

 

Yat, yuxun şirin olsun.

 

 

Elşad Barat

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral. S. 21.