Şəhid

Abasov Ayaza

 

Şəhidlər harda olur,

 

Dünyanın harasında?

 

Məzarına baxıram

 

Məzarlar arasında.

 

Vətənin hər yerindən,

 

Şəhidliyin görünür.

 

Üzündə körpəliyin,

 

İgidliyin görünür.

 

Lap uzaqdan seçilir

 

Şəhidlərin başdaşı.

 

Məzarını bəzəyir

 

Bir atanın əl izi,

 

Bir ananın göz yaşı.

 

Göz yaşından məzarın

 

Çiçək açır, gül açır.

 

Elə bil şəhidlərin

 

Məzarı işıq saçır.

 

İşıq saçır şəhidlik

 

Zirvəsindən hər yana.

 

İşıq saçır Şuşadan

 

Bütün Azərbaycana.

 

Mən indi bilirəm ki,

 

Şəhidlərin məzarı

 

Ocağım, pirim imiş.

 

Vətən, millət, şəhidlik

 

Bir yazar kimi mənim,

 

Ən həssas yerim imiş.

 

Bəlkə yerim buradır,

 

Bu məzarın ayağı?

 

"Ruhum, yığış, gedirik"

 

İkimiz aşağı.

 

 

Elşad Barat

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 27 fevral. S. 21.