Şəhid öygüsü

 

("Əruz həmlələri" silsiləsindən)

 

Qarabağ müharibələrində Haqqa qovuşan bütün

şəhidlərin müqəddəs ruhuna sonsuz ehtiramla!

 

Taleyi qan-qadaya yoğrulu yurd torpağının,

Nə qədər göz yaşı var, bir elə şəhid qanı var.

Yerin üstündə yığıb zülmünü qəddar yağının,

Yerin altından atəş püskürən öz tüğyanı var!

 

Bu Vətən yavrusunun əfsanədə yoxdu tayı,

Şan yazır, yer o yana, göydə könüllər yaxaraq!

Zəfərində yenə "Ya Heydəri-kərrə!" harayı,

Yıxılır köksünə bir bayrağı bərk-bərk sıxaraq!

 

Nəsib olmuş bu səfər öygü demək bəxti mənə,

Döz bir az, ey Basatım, dözməlidir qurd ürəyin!

Nə qənim, hətta ölüm tək bata bilməzdi sənə,

Gözü düşmüş, görünür, göydəki qısqanc mələyin!

 

Son anında belə şən zillənib, ərşə tələsən

Bu mübarək baxışı mən necə vəsf eyləməyim?!

Vurub atdıqca külək, qanlı yaran üstə əsən,

Qan-qızıl köynəyini mən necə bayraq deməyim?!

 

Duymamış bunca qürur xalq otuz ildən bu yana,

Ruhuna, gör, nə qədər təşnədi ki ərşi-əla,

Doymamış sehrinə bir yerdə Vətən adlı ana,

Göydə didarın üçün intizar Allah-Taala!

 

O bilir təkcə bu eşq səndə yaranmış haradan,

Naümid etdimi heç bircə kərə ümmətini?!

Səni yurda hələ çox qaytaracaqdır Yaradan,

Qorumaqdan ötəri yer üzünün cənnətini!

 

Qazi şükrüsü

 

("Heca hücumları" silsiləsindən)

 

Qarabağ döyüşlərində misilsiz şücaət göstərən bütün

qazilərimizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzusu ilə!..

 

O qız gözəl idi, nə qədər desən,

Görənlər göylərin payı sayırdı.

Hüsnü aşiqlərin nəfəsin kəsən

Çiçəklər də "Leyla..." pıçıldayırdı.

 

Ancaq uzandıqca illər acısı,

Elçilər qapıdan döndükcə bir-bir,

Hamı deyirdi ki, şəfqət bacısı

Şəhid qardaşların unuda bilmir...

 

Qırıldı şeytanın qıçı, nəhayət,

Qələbə günündə Qızıl payızın!

Alplar qarşılanan törəndə fəqət

Üzünə təbəssüm qondu o qızın!

 

İzdiham önündə onu görəndə,

Ayaqda tutaraq özün birtəhər,

Unudub yarasın, dondu yerində

Şuşadan zəfərlə qayıdan əsgər!

 

Hər kəsin onlarda ikən diqqəti,

Hamının böyüdü birdən heyrəti:

Sən nələr imişsən, yurd məhəbbəti,

Sən nələr imişsən igid qeyrəti!..

 

Fırtına anında səcdəyə gəlib,

Qız boğa bilmədi sevinc yaşını...

Ağır yarasına doğru əyilib,

Qazinin köksünə qoydu başını!..

 

Bakı, 2020

 

Akif Azalp

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 3 iyul.- S.29.