Anidən ölümün əbədi ağrısı

 

Hər gün qarşılaşdığımız bir gün olmayacağını, birdəfəlik bu dünyanı tərk edəcəyini ağlına belə gətirmədiyimiz insanların ölümünü qəbul etmək çətindir. Belə ölümlər insanın həyat eşqini, yaşamağın mənasını ta rişələrinədək baltalayır, həyat haqqında düşüncələrimizi alt-üst edir. Məhəmmədəli müəllimin anidən ölümünü qəbul etmək heç asan olmadı.

Filologiya elmləri doktoru Məhəmmədəli Mustafayevi xarakterizə edən bir neçə cəhəti var ki, onları unutmaq, məncə, mümkün deyil. Məhəmmədəli müəllim hər şeydən öncə çox zəhmətkeş, ətrafına qarşı mehriban hər kəsə qayğı göstərməyə çalışan insan idi. Ədəbiyyat İnstitutunda ona tapşırılan işləri böyük həvəslə yerinə yetirər, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin qaynar mühitini müzakirələrdə çıxışları ilə daha da canlandırardı. Onun səmimiliyi, incə yumoru zəhmətkeşliyi ilə kollektivdə qazandığı yer, mövqe onu itirəndən dərhal sonra boşluq kimi görünməyə başladı. Bu sayqının onun vəfatından sonra ilk günündə İnstitutda, ən əsası da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsinin qapısına yaxınlaşarkən hiss etmək mümkün idi. Bu itki çox təbii şəkildə hiss olunurdu.

İşlə əlaqədar olaraq yalnız şənbə bazar günlərində gedə bildiyim Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxananın dəhlizlərində, oxu zalında tez-tez Məhəmmədəli müəllimlə qarşılaşırdıq. Çox gərgin çalışırdı.  Elmi katib kimi ən çox imzasını təsdiq etdiyim institut alimlərindən biri filologiya elmləri doktoru Məhəmmədəli Mustafayev idi. Bu da onun qayğıkeşliyindən, insanlara kömək etmək niyyətindən irəli gəlirdi. Ona rəy üçün müraciət edənləri geri çevirmirdi. Əlindən gələn köməyi etməyə çalışırdı. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, xəstəxanada da işlərinə tələsməsi, yazılmalı rəylərinin olduğunu vurğulaması onun qayğıkeşliyindən, işinə qarşı olan məsuliyyətindən xəbər verirdi.

Məhəmmədəli müəllim dünyasını dəyişsə , onun xatirəsi Ədəbiyyat İnstitutunda, hər birimizin qəlbində əbədi olaraq yaşayacaqdır. Sağlığında tamamlayıb çapa verdiyi, lakin ölümündən sonra işıq üzü görən "Ədəbiyyat nəzəriyyəsi" kitabı da onun mənəvi olaraq yaşadığını göstərməkdədir.

 

Mehman Həsənli

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi,

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 10 iyul.- S.21.