Şair Musa Yaquba

Kim bilmir ki, dünyaya

 

Az-az gəlir şairlər.

 

Lap yüz il yaşasa da

 

Çox tez ölür şairlər.

 

Musa Yaqub öləndə

 

Çəmənlər ağlaşdılar.

 

Elə bil ki, çiçəklər

 

Gözdən axan yaşdılar.

 

O dağların min illik

 

Buzlaqları əridi

 

Bulaqları ağladı

 

Qayaları kiridi.

 

O, gözünü yumanda

 

Girdman qəm çağlayırdı.

 

Dağlar başbaşa verib

 

Hönkürüb ağlayırdı.

 

Dağların ətəyində

 

Qayalar hər biçimdə!

 

Hərəsi bir Musadı

 

Bu dünyanın içində.

 

Allah özü yaradıb

 

Bu qaya heykəlləri!

 

Görüşünə gələcək

 

Sevdiyi dağ kəlləri

 

Hər səhər Günəş doğub

 

Dünya yenə güləcək!

 

Quşların nəfəsində

 

Təzə nəğmə gələcək!

 

Nə qədər ki, dünya var.

 

Səhərlər açılacaq!

 

Musanın şeirləri

 

Çöllərə yazılacaq!

 

Onu çəmənliklərə

 

Ağ çiçəklər yazacaq!

 

Quşlar cəh-cəh vuracaq

 

Kəpənəklər yazacaq!

 

Onlar hər gün güləcək

 

Körpələrin səsində

 

Qalxacaq üfüqlərə

 

Bülbül zənguləsində.

 

Zahid XƏLİL

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 15 iyun. S. 9.