Hamı öldürür sevdiyini

 

Məni diqqətlə dinləyin, diqqətlə!

Bilirsiniz,

hamı öldürür sevdiyini,

hamı.

Misal üçün, kimsə bir sərt baxışıyla səssiz,

kimsə bunu hiyləli sözlərlə edir.

Qorxaqlar qəfil öpüşlə öldürür sevdiyini,

cəsurlarsa nümayişkaranə qılınc gücüylə.

 

Kimsə gənc ikən sevdiyinə qənim kəsilir,

kimsə ahıl yaşında.

Sevdiyini şəhvətə bulaşmış əlləriylə öldürən var,

parlamağı qızılandan öyrənən əlləri ilə .

Mərhəmət sahibi isə bıçaqla öldürür sevdiyini.

Çün qanundur, bıçaqla ölən tez soyuyur.

 

Eşqlərin, eşqlərin deyirəm

ömrü bəzən uzun, bəzənsə qısadır.

Kimsə alan, kimsə satandır.

Kimsə göz yaşına dönər öldürərkən,

kimsə ah çəkməz tərpənməz tükə.

Beləcə, sevdiyini hamı öldürür,

hamı.

Amma hamı öldürərkən ölmür,

axı ölmək bir bacarıq istəyir...

 

Oskar UAYLD

 

Tərcümə edən: Fuad CƏFƏRLİ

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2021.- 20 mart.- S.32.