XX əsr fransız poeziyasının ən məşhur isimlərindən biri, yüzə yaxın şeir kitabının müəllifi Pol Elüar (1895-1952) "Azadlıq" şeirini 1942-ci ildə, Fransa nasist Almaniyası tərəfindən işğalda olduğu vaxt yazmışdı. Zirzəmilərdə surəti çoxaldılan şeiri ingilis təyyarələri Fransa səmasından səpirdi. Müharibə zamanı "Şeir və həqiqət", "Müharibə dövründə yeddi eşq şeiri" kitablarını çap etdirən şair Müqavimət Hərəkatının iştirakçılarına dəstəyini bu cür göstərirdi.

 

Azadlıq

 

 

Məktəb dəftərlərimə

Ağac gövdələrinə

Torpağın üstünə qarın üstünə

Sənin adını yazıram

 

Oxuduğum səhifələrə

vərəqlərə

Daşa qana və külə

Sənin adını yazıram

 

Qızılı rəsmlərə

Cəngavər yaraqlarına

Kralların tacına

Sənin adını yazıram

 

Meşələrə və səhralara

Ağaclardakı quş yuvalarına

Uşaqlıq xatirələrimə

Sənin adını yazıram

Gecənin möcüzələrinə

Gündüzün çörəyinə

Nikah sabahlarına

Sənin adını yazıram

 

Göyüzünün maviliyinə

Ayın əks etdiyi gölə

Günəşli su hövzələrinə

Sənin adını yazıram

 

Hüdudsuz çöllərə

Uçaq quşların qanadlarına

Dəyirman pərlərinə

Sənin adını yazıram

 

Sübhün şəfəqlərinə

Dənizdəki gəmilərə

Dağların zirvəsinə

Sənin adını yazıram

 

Ağappaq bulud topalarına

Fırtınanın tərli üzünə

Yağışın damcılarına

Sənin adını yazıram

 

Keçib gedən siluetlərə

Çiçəklərin qönçələrinə

İnkaredilməz həqiqətə

Sənin adını yazıram

 

Mürgülü cığırlara

Dümdüz yollara

Küçə səkilərinə

Sənin adını yazıram

 

Gecələr yanan lampalara

Səhərlər sönən lampalara

Yaşadığım bütün evlərə

Sənin adını yazıram

 

İki yerə böldüyüm almaya

Yataq otağımdakı güzgüyə

Yatdığım çarpayıya

Sənin adını yazıram

 

İtimin hamar tüklərinə

Dik qulaqlarına

Əyri pəncələrinə

Sənin adını yazıram

 

Evimizin kandarına

Tanış əşyalara

Alovun müqəddəs dillərinə

Sənin adını yazıram

 

Bütün tanıdığım bədənlərə

Dostlarımın üzünə

Əl verib salamlaşmalara

Sənin adını yazıram

 

Pəncərə şüşələrinə

Sükutu pozan

Diqqətli dodaqlara

Sənin adını yazıram

 

Gizləndiyim xarabalıqlara

Dağılmış mayaklara

Qüssəmin divarlarına

Sənin adını yazıram

 

Ümidsiz ayrılıqlara

Çılpaq tənhalığıma

Ölüm nərdivanının pillələrinə

Sənin adını yazıram

 

Bərpa olunmuş sağlamlığa

Keçib getmiş təhlükəyə

Kor-koranə ümidə

Sənin adını yazıram

 

o bircə sözün hökmüylə

Yaşamağa başlayıram yenidən

Doğulmuşam ki səni tanıyım

Sənin adını deyim

 

Azadlıq.

 

Tərcümə: Həmid PİRİYEV

 

Ədəbiyyat qəzeti.- 2022.- 30 iyul.- S. 5.