Səfərbər yatır

 

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadəyə

 

Məndən soruşurlar, - necədir şair?

Oyaqdır, - qəlbində şeirlər yatır.

"Gülüstan" sülhünü pozub yenidən,

Bəxtiyar hökmünü yazan ər yatır.

 

Ocağa atdılar, oda yeridi,

üstünə qəm gəldi, qada yeridi.

Tanklar yeriyəndə, o da yeridi,

o vaxtdan yaralı bir əsgər yatır.

 

Əlində qələm var, gözündə eynək,

qələmi qılıncdı, eynəyi - şimşək.

Otağı - səngərdi, çölü - qar, külək,

o oyaq qalanda, bir şəhər yatır.

 

Döyüşür, vuruşur insan haqq üçün,

bir kibrit bəs eylər bir ocaq üçün.

Yerə yatmışıq - biz qalxmaq üçün,

dözmür, zəlzələdən bəzən yer yatır.

 

"Latın əlifbası", ya "Ana dili",

sahilsiz ümmanın ümman sahili.

Yolunu gözləyir Şuşa, Füzuli,

səfərdən qayıdıb, - səfərbər yatır

 

Həsənzadə, Nəriman

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2009.-20 fevral.-S.6.