Respublika naşirləri bir araya gəldi

 

R.Dekart yaxşı kitabları oxumağı keçmişin ən yaxşı adamları ilə söhbət etməyə bənzədirdi: "Bu, həm elə bir söhbətdir ki, adamlar bizə özlərinin ən gözəl fikirlərini deyirlər".

Ümummilli lider Heydər Əliyev isə kitabxananı xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyi adlandırırdı.

İyulun 1- M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən nəşriyyat poliqrafiya müəssisəsi rəhbərliyinin respublika müşavirəsində kitabın cəmiyyətdə milli-bəşəri təfəkkürün inkişafındakı yerindən, kitab nəşrinin vəziyyətindən ətraflı bəhs olundu.

Mərasimi mədəniyyət turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev açaraq görüşün məramını açıqladı. Bildirdi ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra sovetlər dönəmində çox ciddi senzura altında işləyən sistem çökdü. Kitab-mağazalar sisteminin əsasları, "Azərkitab" Birliyi dağıldı. Bölgələrdə olan kitabxanaların bir qismi özəlləşdirildi, kitabxana fondları dağıdıldı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamına qədər bu sahədə xeyli itkilər oldu.

Nazir müavini vurğuladı ki, 2006- ildən - Mədəniyyət Turizm Nazirliyi yaradıldıqdan sonra Azərbaycanda kitab nəşri poliqrafiya sahəsində çox böyük dönüş yarandı. Eyni zamanda, ölkə başçısının sərəncamı ilə dünya ədəbyiyatı nümunələrinin, klassiklərimizin əsərlərinin latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə nəşr edilərək kitabxanalara hədiyyə edilməsi yaranmış boşluğu aradan qaldırdı.

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 50 poliqrafiya nəşriyyat rəhbərlərinin dəvətli olduğu toplantıda "Ozan" nəşriyyatının rəhbəri Asif Rüstəmli, "Beşik" nəşriyyatının baş redaktoru Nərgiz Cabbarlı, "Bakı Kitab Klubu"nun direktoru Elxan Rzayev, "Nağıl Evi" nəşriyyatının rəhbəri Ələddin Əsədzadə, Azərnəşrin direktoru Azər Mustafazadə, "Təhsil" nəşriyyatının direktoru Bəhruz müəllim, "Mütərcim" nəşriyyatının direktoru Əliş Mirzalı, "Nurlan" nəşriyyatının direktoru Nadir Məmmədli, "Zərdabi" nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsinin direktoru Aydın Məlikov, professor İsmayıl Vəliyev çıxış edərək ölkəmizdə kitab nəşri satışı sahəsində əldə olunan uğurlar, eyni zamanda, bu sahədəki problemlər haqqında söz açdılar. Vurğulandı ki, bu problemlərin sistemli şəkildə həll edilməsi üçün əvvəllər təşəbbüs olunmuş Naşirlər Şurasının yaradılmasına ehtiyac var.

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov mərasimdə çıxış edərək qeyd etdi ki, bu gün kitabxanalar kitab aclığı çəkir, nəşriyyatlar isə kitab tirajının azlığından şikayətlənir: "Ölkəmizdə kitab biznesi aşağı səviyyədədi, müəlliflər həm öz kitablarını şəxsi vəsaitləri hesabına nəşr etdirir, həm həmin kitabların satışını təşkil etməli olurlar".

Nazirliyin məsul işçisi, tanınmış şair Çingiz Əlioğlu çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan kitabının dünya kitab nəşri prosesinə inteqrasiya olunması günün vacib tələbidir. O, nəşriyyat işi haqqında qanunun işləməməsi səbəblərinə aydınlıq gətirdi. Eyni zamanda, vurğuladı ki, kitab nəşr edərkən ölkəmizin sınırlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızı da nəzərə almaq lazımdır: "Böyük bir oxucu kütləsi çox vaxt kitab dövriyyəsindən kənarda qalır".

Müzakirələri Ədalət Vəliyev yekunlaşdırdı. Çıxış edənlərin daha çox satış işindən gileylənməsinə toxunaraq dedi: "Elə kitablar nəşr etmək lazımdır ki, ona böyük oxucu marağı olsun. Zəif əsəri nəşr edib, sonra onun satışı qayğısına qalmaq kimə lazımdı? Azərbaycanda fəaliyyət göstərən nəşriyyatların sistemləşdirilməsinə böyük ehtiyac var".

Nazir müavini onu da nəzərə çatdırdı ki, Azərbaycanda kitab nəşri həm dövri, həm özəl təşkilatlar tərəfindən uğurla davam etdirilir, bir sıra müsbət irəliləyişlər müşahidə olunmaqdadır. Nəşriyyat işinin inikşaf etməsinə şərait yaradan sərbəst fəaliyyət imkanları, zəruri hüquqi-qanunvericilik aktlarının mövcudluğu ölkədə nəşr edilən kitab çap məhsullarının məzmun forma baxımından mükəmməlliyini təmin edir.

Vurğulandı ki, ölkə naşirləri ilə sıx əməkdaşlıq Azərbaycanda istehsal olunan çap məhsulları barədə daha dolğun məlumatların əldə olunması nəticədə ölkəmizin məşhur beynəlxalq sərgi festivallarda daha məhsuldar iştirak etməsi işində əsas amillərdən sayıla bilər. Bu əməkdaşlıq sentyabr ayının birinci yarısında nazirlik tərəfindən Bakı şəhərində keçiriləcək ilk beynəlxalq kitab sərgisi üçün layiqli töhfələr verəcəkdir.

Müzakirə zamanı Azərbaycanda nəşriyyat işinin tarixi, dövlət nəşriyyatlarının sovetlər dönəmində müstəqillik illərindəki fəaliyyəti, nəşriyyat işinin idarə olunması prinsipləri bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları, nəşriyyatlarla kitabxanalar kitab mağazaları arasındakı əlaqələr, bu sahədəki problemlər, eyni zamanda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi tərəfindən nəşr olunan kitablar ölkəmizin iştirak etdiyi beynəlxalq sərgi-yarmarkalar, habelə, nəşriyyat işinin canlanması məqsədi ilə nazirlik tərəfindən hazırlanmış proqram, təlimat-qaydalar s. barədə ətraflı məlumat verildi.

Toplantı ilə əlaqədar olaraq M.F.Axundov adına Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin 2006-2009-cu illərdə nəşr etdiyi kitabların sərgisini təşkil etmişdir. Sərgidə 100 addan çox kitab nümayiş olunurdu.

 

 

Sərvaz Hüseynoğlu

 

Ədəbiyyat qəzeti.-2009.-3 iyul.-S.6.