Mir Cəfərin məhkəməsi necə hazırlanmışdır

 

Azərbaycanda ötən əsrin ən qalmaqallı və indiyədək ətrafında söz-söhbətlərin dolaşdığı məhkəmələrdən biri Mir Cəfər Bağırovun məşhur məhkəməsi olmuşdur. Tanınmış yazıçı-tədqiqatçı Teyyub Qurban bu məhkəmə, onun necə və kimlərin sifarişi ilə hazırlanmasını arxiv materialları əsasında araşdırıb.

 

Bağırov və   Heydər Hüseynov

 

Mərkəzi Komitənin qərarı ilə əlaqədar Heydər Hüseynovun xəstəxanadan yazdığı məktub Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxivində saxlanılır.

 

İndiyədək oxuculara gizli qalmış məktubda deyilir:

 

"Bakı, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Bağırov yoldaşa

 

Sizin tərəfinizdən kitabımda aşkara çıxarılmış səhvlərimi dərindən dərk edirəm. Partiyamız və şəxsən siz, yoldaş Bağırov, mənə layiq olduğumdan dəfələrlə çox qayğı göstərmisiniz. Bu sətirləri mən xəstəxanadan yazıram. Buraya məni reaktiv nevroz xəstəliyimin baş qaldırması və əsəb gərginliyi nəticəsində şərəfsiz hərəkətə yol verdiyimə görə düşmüşəm. Həyatımın ən ağır bu günlərində mən, yoldaş Bağırov, sizə müraciət edirəm. Mənə ayağa durmaqda kömək edin, partiyamızın və şəxsən, yoldaş Bağırov, sizin mənə göstərmiş olduğunuz etimadı öz ləyaqətli əməyimlə doğruldacağıma əmin ola bilərsiniz.

 

Əziz yoldaş Bağırov, yalnız siz məni öz təqsirim ucbatından düşdüyüm bu çıxılmaz vəziyyətdən çıxara bilərsiniz.

 

H.Hüseynov

21 mart 1950-ci il."

 

 

Heydər Hüseynovun sədaqətli dostu, 1950-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ictimai elmlər bölməsinin elmi katibi vəzifəsində çalışmış İmran Seyidov (bax: Sabir Əsədov. "Heydər Hüseynov". Bakı. "Azərbaycan" nəşriyyatı, səh. 88-89) həmin faciəli anları belə xatırlayır: "Mən öz iş stolumun arxasında oturmuşdum. Birdən qapı açıldı və Heydər Hüseynov qaşqabaqlı halda içəri daxil olub heç bir söz demədən kabinetinə keçdi. Qapını arxadan bağladı. Biz katiblə qeyri-ixtiyari bir-birimizin üzünə baxdıq. H.Hüseynovun vəziyyəti bizi çox narahat etdi və təşvişə saldı. Onu heç vaxt belə görməmişdik. Lakin yaxınlaşıb vəziyyəti soruşmağa da cürət etmirdik. Otaqdan səs-səmir gəlmirdi. Mən bir az da gözləyib əlimdəki materialı oxumağa başladım. Birdən katib təlaş içində mənə müraciət etdi: "İmran müəllim, siz heç bir şey eşitmədiniz?" Qulaq asdım. İçəridən boğuq səslər gəlirdi. Tez yerimdən sıçrayıb kabinetə yaxınlaşdım. Qapı bağlı idi. Katibdə ehtiyat açar var idi. Mən ondan açarı alıb qapını açdım... Heydər Hüseynov iş stolunun arxasında yox idi. Ətrafa boylananda gördüm ki, kabinetinin o biri başında qoyulmuş dairəvi jurnal stolunun arxasında kresloda yıxılıb qalmışdır. Gözləri bağlı idi. Hər iki biləyindən yavaş-yavaş qan axırdı... Stolun üstündə isə qana bulaşmış üzqırxan tiyəsi vardı.

- Siz nə etmisiniz? - deyə mən ona yaxınlaşdım. Hər iki əlini kəsdiyi yerlərdən bir az yuxarıda tutdum və bir-birinə möhkəm sıxdım ki, heç olmasa qanaxma dayansın. Mənim ardımca kabinetə gəlmiş katibin rəngi qaçmışdı. Mən ona dedim ki, ilk yardım göstərmək üçün adamları köməyə çağırsın. Bir neçə dəqiqədən sonra akademiyanın o vaxtkı prezidenti, mərhum Musa Əliyev hövlank kabinetə daxil oldu. Kresloda uzanmış Heydərə nəzər yetirib tez hökumət telefonu ilə hara isə zəng vurdu və baş vermiş hadisə barədə qısaca xəbər verdi. O, telefonun yanında dinməzcə durub gərgin vəziyyətdə cavab zəngini gözləyirdi. 25-30 dəqiqə keçəndən sonra otağa tanımadığım iki nəfər daxil oldu. Onlar da harasa zəng vurdular və sonra gözləməyə başladılar. Öz aralarında pıçıltı ilə danışırdılar. Mənə elə gəldi ki, telefon zəngləri, gözləmələr təxminən bir saat - saat yarım çəkdi. Bütün bu müddət ərzində mən Heydər Hüseynovun başı üzərində dayanıb onun biləklərindəki kəsik yerlərini bərk sıxmışdım. Demək olar ki, qanaxmanı saxlaya bilmişdim. Xoşbəxtlikdən kəsiklər də çox dərin deyildi. Nəhayət ki, çoxdan gözlənilən telefon zəngi eşidildi və H.Hüseynovu indi urologiya xəstəxanasının yerləşdiyi "leçkomissiya"ya apardılar. Xəstəxanaya çatan kimi H.Hüseynova ilkin həkim yardımı göstərildi və Tale xanımı çağırdılar.

Mən hər gün Heydər Hüseynova baş çəkirdim. Tale xanıma və mənə daimi buraxılış vərəqələri yazılmışdı və biz istədiyimiz vaxt xəstənin yanına keçə bilirdik. Xəstəxanadan çıxandan sonra mən hər gün H.Hüseynovun Poluxin küçəsindəki 4 nömrəli evdə yerləşən mənzilinə gedib ona baş çəkirdim".

Araşdırmalar göstərir ki, Mir Cəfər Bağırov "öz təqsiri ucbatından çıxılmaz vəziyyətə düşmüş" Heydər Hüseynovu xilas etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxivində Heydər Hüseynovun xəstəxananı tərk etdikdən sonra M.C.Bağırova vurduğu teleqram da saxlanılır. Tanış olun:

 

"Bakı, Azərbaycan K(b)P MK katibi Bağırov yoldaşa

 

Özümdə cəsarət taparaq sizdən xahiş edirəm ki, mənim işlə təmin olunmağım barədə göstəriş verəsiniz.

 

Heydər Hüseynov

15 iyun 1950-ci il."

 

 

Mir Cəfər Bağırov partiya sıralarından kənar edilmiş və tutduğu vəzifələrindən çıxarılmış filosofun işlə təmin olunmasına dair həqiqətən göstəriş vermişdir. Heydər Hüseynovun etibarlı tələbələrindən biri olmuş filosof alim İrşad Əliyev (bax: Ramiz Əhmədov. "Mir Cəfər Bağırov". Bakı "Nurlan" nəşriyyatı, 2004. Səh. 156) bu barədə belə yazır: "Heydər Hüseynovun birinci özünəqəsd cəhdindən xeyli sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abdulla Qarayev məni yanına çağırdı, sevinə-sevinə dedi: "Təcili get, Heydər Hüseynova xəbər ver ki, onu Lenin adına Pedaqoji İnstituta fəlsəfə müəllimi təyin etdilər". Mən bu xəbəri professora çatdırdım. Bir neçə gündən sonra o, mənə 11 kitabın siyahısını verib bunları kitabxanadan gətirməyi xahiş etdi. O, Pedaqoji İnstitutda yeni vəzifəsinin icrasına hazırlaşırdı. Birdən-birə H.Hüseynovun evinə gələnlərin sayı artdı. Onların bir hissəsi alimi inandırmağa çalışırdı ki, o, mütləq M.C.Bağırovla görüşsün. Başqaları isə belə görüşün tamamilə əleyhinə idilər. "Getmə,- deyirdilər, - Bağırovun soyumuş qəzəbini yenidən coşdurma. Yəqin ki, o, artıq sənin Türkiyədə qohumların olduğundan da xəbər tutub"".

O zaman, 1950-ci ildə çoxları təsəvvürə gətirə bilmirdilər ki, "H.Hüseynovun Türkiyədə yaxın qohumları olduğundan" "M.C.Bağırov hələ 1937-ci ildən xəbərdar idi, bu faktları yüksək səviyyədə ört-basdır edə-edə Heydər Hüseynovu MK-nın ideoloji katibi vəzifəsinə irəli çəkmək istəyirdi... Lakin 1949-cu ildə Mir Cəfər Bağırovun Stalinə yazdığı "Dünya daşnakları haqqında" məşhur kitabından sonra Azərbaycana və onun yenilməz rəhbəri M.C.Bağırova qarşı gizli səlib müharibəsi hazırlanırdı. Məqsəd Leninin vaxtında olduğu kimi, Azərbaycan türklərinin qədim məskəni Qafqazı şaumyanlara həvalə etmək, panislamist, pantürkizm, paniranizm və müridizm şüarı altında Azərbaycan ziyalılarını məhv etməkdən ibarət idi. Mir Cəfər Bağırov xalqımızın Kreml daşnaklarına qarşı çətin mübarizədə "Dədə Qorqud"u qurban verib ziyalı elitamızı qoruyub saxladı, müridizmə qarşı çıxıb azərbaycan türkçülüyünü yaşatdı. 1950-ci il yanvar ayında ölkə mətbuatında 1937-ci il repressiyalarının əks-sədasını özündə hifz edən rəsmi sənəd elan olundu:

 

"SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı

 

Ölüm cəzasının ləğv edilməsi haqqındakı fərmanın dəyişdirilərək, bu fərmanın vətən xainlərinə, casuslara və pozucu-təxribatçılara şamil edilməməsi lüzumi haqqında müttəfiq respublikalardan, həmkarlar ittifaqlarından, kəndli təşkilatlarından, habelə mədəniyyət xadimlərindən alınan ərizələri nəzərdə tutaraq, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti qərara alır:

 

1. Ölüm cəzasının ləğv edlməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətiqin 1947-ci il 26 may tarixli fərmanından istisna olaraq, vətən xainlərinə, casuslara, pozucu-təxribatçılara qarşı ən yüksək cəza olaraq ölüm cəzasının tətbiq olunmasına yol verilsin.

2. Həmin fərman elan edildiyi gündən qüvvəyə minsin.

 

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri N.Şvernik

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin katibi A.Qorkin

 

Moskva, Kreml, 12 yanvar 1950-ci il."

 

Bu "tarixi" fərmandan sonra M.C.Bağırovun uzun illər himayə etdiyi "vətən xaini" Yaqub Nəcəf oğlu Hüseynovu - Heydər Hüseynovun böyük qardaşını həbsdən qurtarmaq mümkün olmadı. SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında xalqımızın seçmə ziyalı nümayəndələrinin qara siyahısı hazırlandı. Sən demə, Bağırovun irəli çəkib birlikdə işlədiyi silahdaşları və müxtəlif sahələrdə çalışan soydaşlarımız Türkiyəyönümlü imişlər. Türkiyədə qohumları olan və türkpərəst mövqeyi ilə fərqlənənlər kimlərdir? Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini Həsən Əli oğlu Seyidov, Azərbaycan Kinemotoqrafiya Sənayesi naziri Bağır Qasım oğlu Seyidzadə, Azərbaycan K(b)P MK təbliğat və təşviqat şöbəsinin təlimatçısı Səttar Balaməmməd oğlu Rəşidov, Azərbaycan K(b)P Noraşen rayon partiya komitəsinin birinci katibi İmran Hümbət oğlu Əliyev, Azərbaycan SSR Nazirlər Akademiyasının prezidenti Musa Mirzə oğlu Əliyev, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Plan Komitəsinin sədr müavini Mikayıl İbrahim oğlu Allahverdiyev, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, ədəbi təxəllüsü "Osman Sarıvəlli" - Osman Abdulla oğlu Qurbanov, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, ədəbi təxəllüsü "Rəsul Rza" - Rəsul İbrahim oğlu Rzayev, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru Şəmsi Bədəl oğlu Bədəlbəyli, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, ədəbi təxəllüsü "Məmməd Rahim" - Məmmədrahim Abbas oğlu Hüseynov, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, ədəbi təxəllüsü "Zeynal Xəlil" - Zeynal Rza oğlu Xəlilov, Azərbaycan Neft Zavodlar Birliyinin baş mühəndisi Vahab Səfər oğlu Əliyev, Azərbaycan Konserv Trestinin rəisi Məlahət İskəndər qızı Rəfizadə, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin dosenti Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlu Təhmasib, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutunun direktoru Camo Adil oğlu Cəbrayılbəyli, Naxçıvan MSSR Ali Məhkəməsinin sədri Müslüm Məşədi Həsən oğlu Məmmədov, Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Plan Komitəsinin sədri Müzəffər Əbilqasım oğlu Sultanzadə, Şamxor Rayon Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri Mirhəbib Mirəskər oğlu Seyidov, Ucar rayon sosial-təminat şöbəsinin müdiri İsmayıl Əsəd oğlu Seyidov, Ucar rayon icraiyyə komitəsi Yol şöbəsinin müdiri Nəsib Bağır oğlu Rəfizadə, Budyonnı adına zavodun sex rəisi Zəkirulla Əli oğlu Cəbiyev, İnşaat Materialları İnstitutunun elmi əməkdaşı İbad İskəndər oğlu Rüstəmov, Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimi Hidayət Məmməd oğlu Əfəndiyev, Bakı şəhərindəki 1 nömrəli məktəbin tədris hissə müdiri Ziynət Cəfər qızı Tahirova, Xudat, Dəvəçi və b. rayonlar üzrə "Kommunist" qəzetinin xüsusi müxbiri Abdulla Bağırov, Göyçay rayonundakı 4 nömrəli məktəbin müəllimi Davud Həsən oğlu Həsənzadə, Şamaxıda məktəb müəllimi Mahmud Əhməd oğlu Əfəndiyev, Dəstəfur rayonu Qabaqtəpə orta məktəbinin ədəbiyyat müəllimi İsrafil Mahmud oğlu İsmayılzadə.

 

 

Teyyub Qurban

 

Ekspress.- 2010.- 15-17 may.- S.14.