Filmfonda qiymətli sənədlər daxil olub

 

Dövlət Film Fonduna Moskva arxivlərindən Azərbaycan filmlərindən bəhs edən nadir sənədlər daxil olub. Filmfondun direktoru Cəmil Quliyevin verdiyi məlumata görə, bu sənədlər əsasən XX əsrin 50-60-cı illərində müxtəlif jurnallarda, xüsusən "Ekran" jurnalında bizim filmlər haqqında çap olunan məqalələrdir. Bu məqalələrdə "Böyük dayaq", "Ögey ana", "Bir məhəlləli iki oğlan", "Onun böyük ürəyi" bir çox başqa filmlərimiz haqqında maraqlı yanaşmalar var.

 

 

AYXAN

 

Ekspress.- 2009.- 17 iyul. - S. 14.