Üzeyir bəyin məhv etdiyi opera bərpa oluna bilər

 

Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində bəstəkarın özünün məhv etdiyi "Şeyx Sənan" operasının librettosunun transliteriyası bərpa edilib. Muzeyin direktoru Sərdar Fərəcovun bildirdiyinə görə, Üzeyir bəyin ikinci operası olan "Şeyx Sənan"ın tamaşaya qoyulmasının səviyyəsi onu razı salmadığı üçün bəstəkar operasını məhv etmişdi. S.Fərəcov: "Baxmayaraq ki Üzeyir bəy məktublarında operanın musiqisindən razı olduğunu yazırdı, son qərarı operanın musiqi materialını məhv etmək olmuşdu. Yaxşı ki libretto itib-batmayıb".

S.Fərəcovun fikrincə, libretto əsasında hətta musiqini bərpa etmək mümkündür. "Şeyx Sənan" Avropa opera musiqisi standartlarına uyğun şəkildə yazılıb. "Leyli Məcnun" operasından fərqli olaraq bu operada muğam elementləri yoxdur. XX yüzilliyin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış ifaçılar belə bir operanı ifa etməyə hazır deyildilər. H.Sarabski muğam ifaçısı idi, peşəkar opera ifaçılarımız isə hələ yetişməmişdi. Xumar roluna dəvət edilmiş Rahil Boqatko isə Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə rolun öhdəsindən gələ bilməmişdi. Librettonun transliterasiyası üzərində başa çatandan sonra muzeyin əməkdaşları "Şeyx Sənan" operasına həsr edilmiş elmi məqalə nəşr etdirəcəklər.

Samirə

 

Həftə içi.- 2009.- 2-4 may.- S. 7.