Musiqiyə həsr edilən ömür

Bu gün unudulmaz bəstəkar Asəf Zeynallının anadan olmasından 112 il ötür

 

 

Onun musiqisinə heç kəs biganə qala bilmir. Çünki bu musiqi xalq musiqisi qədər qəlbə yaxındır. Təkcə Ölkəm romansı Asəf Zeynallının insanlar tərəfindən sevilməsi və daim xatırlanması üçün kifayət edər. Cəmi 23 il ömür sürməsinə baxmayaraq, o, Azərbaycan musiqi xəzinəsinə dəyərli incilər bəxş edə bilib.

 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu gün unudulmaz bəstəkar, pedaqoq Asəf Zeynallının anadan olmasından 112 il ötür.

 

Asəf Zeynallı 1909-cu il aprelin 5-də Dərbənddə kasıb bağban ailəsində dünyaya göz açıb. Ailədə üçüncü övladsonbeşik olan Asəf atasını hələ bir yaşı olanda itirir. Ailənin bütün ağırlığı ananın üzərinə düşür. O, işdən yorğun qayıtsa da, uşaqlarını başına yığar və qarmon çalardı. Beləliklə, musiqi Asəfin həyatına və ürəyinə daxil olurdu.

 

Asəfin 7 yaşı olanda anası onu Dərbənd Realnı məktəbinə qoyur. O, burada uşaq xorunda oxumağa başlayır, klarnet çalmağı öyrənir. Həmin illərdə Dərbənddəki nəfəsli orkestr yay axşamlarında şəhər parkında konsert verirdi. Asəf də hərdənbir orkestrin tərkibində klarnet çalmağa dəvət edilirdi.

 

Asəfin 11 yaşı olanda ailəsi Bakıya köçür. O, əvvəlcə hərbi məktəbin nəzdində nəfəsli orkestrdə truba çalmağı öyrənir, sonra Bakı Musiqi Texnikumunun truba, violonçel, fortepiano siniflərində təhsil alır. Truba üçün pyesini 14 yaşında texnikumda özü ifa edir. O vaxtadək trubanı hərbi marş aləti hesab edənlər Asəfin Rast muğamı əsasında bəstələdiyi pyesdən vəcdə gəlirlər.

 

Asəf Zeynallı Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional bəstəkarlıq təhsili almış ilk bəstəkardır. O, konservatoriyada oxuyarkən Üzeyir Hacıbəylinin məşğələlərini hər dəfə böyük səbirsizliklə gözləyirdi. Asəf Zeynallının yaradıcılığında dahi bəstəkarın böyük rolu olub. Üzeyir bəydən xalq musiqisinin əsaslarını öyrənən Asəf sonralar Azərbaycanın ən uzaq guşələrinə gedərək xalq mahnılarını toplayır.

 

Gənc bəstəkar konservatoriyada Qərbi Avroparus klassik musiqisi dərnəyini yaradır. Onun məruzələri maraqla dinlənilir.

 

Asəf təhsil almaqla yanaşı, Türk işçi teatrında və konservatoriyanın nəzdindəki musiqi məktəbində işləyib. Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Cövdət Hacıyev kimi görkəmli bəstəkarlar onun şagirdləri olub.

 

Asəf Zeynallı Səid Rüstəmov, Əşrəf Həsənov və Fuad Əfəndiyevlə birgə İbtidai not savadı dərsliyini tərtib edib.

 

İlk milli romansların, fortepianoskripka üçün miniatür pyeslərin, ilk simfonik nümunələrin müəllifi kimi Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə daxil olub. Avropa musiqisinin nəzəri əsaslarını dərindən mənimsəyən bəstəkar onları xalq musiqisi ilə sintez edərək orijinal əsərlər yaradıb.

 

Onun Ölkəm, Sərhədçi, Sual, Çadra, Seyran və digər romansları sənətsevərlərin rəğbətini qazanıb və bu günsevilir. Özünün Uşaq süitası ilə Azərbaycan uşaq musiqisinin başlanğıcını qoyub.

 

İstedadlı bəstəkar Sarı gəlin, Səndən mənə yar olmaz, O qara qaşlar və digər xalq mahnıları üzərində işləyib, çoxlu sayda xalq mahnılarını nota salıb. Onun Lay-lay, Günlər pyesi, Çahargah, Durna, Muğamsayağı əsərləri kamera musiqisi üçün yeni üfüqlər açıb. Gənc bəstəkarın Fraqmentlər süitası Azərbaycan musiqisində ilk simfonik əsərdir. Bakı simfoniyasının ərsəyə gəlməsinə isə vaxtsız ölüm mane olub.

 

Xalq mahnılarını toplamaq üçün Qarabağ ekspedisiyasında iştirak edən Asəf Zeynallı Şuşada Xan Şuşinski ilə tanış olur, onun oxuduğu Alma almaya bənzər mahnısını çox bəyənir.

 

Ekspedisiyadan qayıdarkən yolda yatalaq xəstəliyinə tutulur.

 

Asəf Zeynallı 1932-ci il oktyabrın 27-də vəfat edib. Hazırda Bakıda musiqi kollecipaytaxt küçələrindən biri onun adını daşıyır.

 

 

Hərbi And.- 2021.- 16 aprel.- S.23.