Poeziyamızın Məmməd Araz zirvəsi

 

M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında XX əsr ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, Xalq şairi, Dövlət mükafatı laureatı, tərcüməçi, publisist Məmməd Arazın 80 illik yubileyi münasibətilə Poeziyamızın Məmməd Araz zirvəsi mövzusunda geniş tərtibatda kitab sərgisi açılıb. Sərgidə şairin Azərbaycan və rus dillərində çap olunmuş əsərləri, tərcümələri, Ön söz yazdığı və redaktoru olduğu kitablar, şair haqqında yazılmış ədəbi-tənqidi əsərlər, dövri mətbuatda dərc edilmiş materiallar nümayiş etdirilib.

 

Mədəniyyət.- 2013.- 18 oktyabr.- S. 5.