Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı

 

08.01.2014

2. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı

Tədbirlərin adı

İcraçılar

İcra müddəti

(illər üzrə)

2.1. Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

2.1.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin yeni siyahısının tərtibi və təsdiqi

Nazirlər Kabineti,

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

2014-2016

2.1.2.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin balans mənsubiyyətinin dəqiqləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti,

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

2014-2016

2.1.3.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin, tarix və mədəniyyət qoruqlarının qorunması və onlardan istifadə sahəsində hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti,

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Ədliyyə Nazirliyi

2014-2015

2.1.4.

Xüsusi mülkiyyətdə olan, o cümlədən tarix və mədəniyyət qoruqlarının ərazisində yerləşən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin (onların ayrı-ayrı hissələrinin) dövlət tərəfindən satın alınması qaydasına dair təkliflərin hazırlanması

Nazirlər Kabineti,

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi

2014

2.1.5.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpa-konservasiya işlərinə dair normativ sənədlərin (o cümlədən layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasının və dövlət ekspertizasının) beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyi

2014-2016

2.2. Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və

qorunması işinin təkmilləşdirilməsi

2.2.1.

Tarix və mədəniyyət abidələrinin idarə olunma sisteminin təkmilləşdirilməsi

Nazirlər Kabineti,

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

2014

2.2.2.

Tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən maddi-texniki bazasının inkişafı, ərazisində xüsusi rejimin saxlanılması məqsədi ilə mühafizəsinin təmin edilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2014-2020

2.2.3.

Daşınmaz mədəni irsin qorunması işinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən daşınmaz mədəni irsin, həmçinin arxeoloji abidələrin inventarlaşdırılması, sərhədlərinin və mühafizə zonalarının müəyyən edilməsi, pasportlaşdırılması və xəritələrinin hazırlanması, müasir tələblərə cavab verən məlumat bazasının yaradılması, multimediaelektron müşahidə sistemlərinin tətbiqi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2014-2020

2.2.4.

Tarix və mədəniyyət qoruqlarının ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması işinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən həmin məqsədlə tarix və mədəniyyət qoruqlarının sərhədlərinin müəyyən edilməsi və xəritələrinin hazırlanması, qoruqların ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahıya alınması, pasportlaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən məlumat bazasının yaradılması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2014-2020

2.2.5.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunmasında müasir texnologiyaların və təcrübənin tətbiq olunması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

2014-2020

2.2.6.

Tarix və mədəniyyət qoruqlarında və turizm məqsədləri üçün istifadə edilən daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində turizm infrastrukturunun yaradılması və inkişafı

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2014-2020

2.2.7.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası üzrə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

2014-2020

2.2.8.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində YUNESKO və digər beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi

Xarici İşlər Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

2014-2020

2.2.9.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpa-konservasiya işlərinə peşəkar xarici mütəxəssislərin cəlb edilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi

2014-2020

2.2.10.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri üzərində təmir və bərpa işləri üçün yerli xammal və materialların istehsalının təşkili

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

2014-2016

2.3. Monitorinq, bərpa-konservasiya, tədqiqat və təbliğat işləri

2.3.1.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin texniki vəziyyətinin öyrənilməsi üçün monitorinqlərin keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələri cəlb etməklə

2014-2020

2.3.2.

Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrində bərpa-konservasiya işlərinin aparılması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2014-2020

2.3.3.

Yaşayış məntəqələrinin baş planları layihələndirilən zaman, həmçinin tikinti-quraşdırma və abadlıq işləri aparılarkən abidələrin mühafizə zonalarının nəzərə alınması

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, yerli icra hakimiyyəti orqanları

2014-2020

2.3.4.

Qoruqlara yeni avtomobil yollarının çəkilməsi, mövcud yolların təmiri, nəqliyyat infrastrukturunun təşkili və təkmilləşdirilməsi, qoruqların istiqamətini göstərən yol nişanlarının və məlumat lövhələrinin quraşdırılması

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələri cəlb etməklə

2014-2016

2.3.5.

Tarix və mədəniyyət qoruqlarında elmi tədqiqatların səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Nazirlər Kabineti yanında İçərişəhər Dövlət

Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələri cəlb etməklə

2014-2018

2.3.6.

Dərsliklərə Azərbaycan Respublikasının daşınmaz mədəni irsi haqqında məlumatların salınması

Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

2014-2020

2.3.7.

Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarında yerləşən daşınmaz mədəni irsi haqqında kitabların çap etdirilməsi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

Mədəniyyət.- 2014.- 8 yanvar.- S. 11.