İncə sənətin böyük fədaisi

 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında Qəmər Almaszadənin yubileyinə həsr olunan konsert keçirilib

 

Martın 12-də Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında görkəmli balerina, SSRİ Xalq artisti Qəmər Almaszadənin 100 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirildi.

 

Tədbiri akademiyanın musiqi bölməsinin fortepiano müəllimi Nigar Həsənzadə açaraq sənətkarın həyat yolundanpedaqoji fəaliyyətindən söz açdı. Bildirdi ki, Qəmər Almaszadə Sankt-Peterburq Xoreoqrafiya Məktəbini bitirən ilk azərbaycanlı qadın sənətçi olub. O, uzun müddət Azərbaycan Dövlət Akademik OperaBalet Teatrının baş baletmeysteri olub, S.Hacıbəyovun Gülşən, R.Qliyerin Qırmızı lalə, P.Çaykovskinin Yatmış gözəl və s. balet nümunələrini səhnəyə qoyub.

Aktyorluq sənəti kafedrasının müəllimi, Əməkdar incəsənət xadimi Rima Məmmədova qeyd etdi ki, unudulmaz sənət fədaisi 1936-cı ildən Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində dərs deyib. Milli xoreoqrafiya kadrlarının hazırlanmasına töhfələr verib. Bənzərsiz sənətini və yüksək peşəkarlıq səviyyəsini yetirmələrinə ürəklə öyrədib. Onun xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 1940-cı ildə Əməkdar artist, 1943-cü ildə Xalq artisti adına layiq görülüb. 1952-ci ildə Dövlət mükafatı, 1959-cu ildə isə SSRİ Xalq artisti adı alıb. Balet ulduzu 2006-cı ildə vəfat edib.

Çıxışlardan sonra sənətkarın balet tamaşalarındakı ifalarından fraqmentlər göstərildi. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası tələbələrinin ifasında Ə.Bədəlbəylinin Qız qalası, S.Hacıbəyovun Gülşən, Q.Qarayevin Yeddi gözəl, Leyli və Məcnun, F.Əmirovun Şur, Ü.Hacıbəylinin Koroğlu operasında Qızların rəqsi, İ.Minkusun Polka, S.Rüstəmovun Qaytağı, Azərbaycan süitası və s. əsərlərdən parçalar təqdim olundu. Bütün ifalar sürəkli alqışlarla qarşılandı.

 

Savalan Fərəcov

 

Mədəniyyət.- 2015.- 13 mart.- S. 8.