Görkəmli musiqişünaspedaqoq haqqında kitab

 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Bilqeyis xanım Məmmədova-Qarayeva haqqında xatirələr. Mənalı ömrün salnaməsi kitabı nəşr olunaraq musiqisevərlərin ixtiyarına verilib.

Kitab Azərbaycan musiqişünaslıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi, həyatını pedaqogikamusiqi elminə həsr etmiş Bilqeyis xanım Məmmədova-Qarayeva haqqındadır. Nəşrdə musiqişünasın zəngin ömrünün bütün dövrlərini əhatə edən fotoşəkillər də verilib.

Kitabın tərtibçi-redaktoru Əməkdar incəsənət xadimi, mərhum bəstəkar Rəşid Şəfəqdir.

Şərq-Qərb nəşriyyatında yüksək poliqrafik keyfiyyətlə çap edilən kitab nazirliyin tabeliyində olan kütləvi kitabxanalara və aidiyyəti müəssisələrə paylanılacaq.

Mədəniyyət.- 2018.- 7 fevral.- S.6.