Nizaminin İsgəndərnaməsi özbək dilində

 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin İsgəndərnamə poemasının birinci hissəsi olan Şərəfnamə Daşkənddəki Zamin Nashr nəşriyyatında özbək dilində çap edilib.Bundan əvvəl isə İqbalnamə ayrıca kitab halında çap olunmuşdu.

Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin (AMM) təşəbbüsü və layihəsi ilə çap olunan əsəri Özbəkistanın Xalq şairi Camal Kamal tərcümə edib.

Kitabın layihə rəhbəri AMM-in direktoru Samir Abbasov, məsul redaktorön sözün müəllifi professor Nurboy Jabborov, redaktoru dosent Gülbahar Aşurova, tərtibçisi filologiya elmləri namizədi Kərimulla Məmmədzadədir.

Camal Kamalın tərcüməsində Nizaminin Sirlər xəzinəsi və Leyli və Məcnun poemaları da özbək dilində çap olunub. O, həmçinin böyük şairin XosrovŞirinYeddi gözəl poemalarını özbək dilinə tərcümə edib və çapını gözləyir.

AMM-in çap etdirdiyi kitablar, o cümlədən Xəmsəyə daxil olan əsərlər Özbəkistanın və Azərbaycanın aparıcı kitabxanalarına, elm, təhsil, tədqiqat müəssisələrinə göndərilib və bu davam etdiriləcək.

 

 

Mədəniyyət.- 2018.- 17 oktyabr.- S.6.