Romantizmin poetikası Hüseyn Cavid

 

AMEA-nın müxbir üzvü, Folklor İnstitutunun şöbə müdiri, Əməkdar elm xadimi Kamran Əliyevin 10 cildlik əsərlərinin II III cildləri çapdan çıxıb.

Romantizmin poetikası adlı cildin elmi redaktoru ön söz müəllifi akademik Teymur Kərimli, tərtib edəni filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fidan Qasımovadır. Kitabda alimin Azərbaycan romantizminin poetikası monoqrafiyası yer alıb.

Hüseyn Cavid adlanan III cildin elmi redaktoru ön söz müəllifi filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Şirindil Alışanlı, tərtibçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytac Abbasovadır. Kitabda böyük şair dramaturq Hüseyn Cavidin həyatı şəxsiyyəti, poeziyası dramaturgiyası, folklorla əlaqəsi sənətkarlığı araşdırılıb.

 

S.QALİBOĞLU

 

Mədəniyyət.- 2018.- 26 oktyabr.- S.5.