Əhsən sənə, Əhsən! kitabı nəşr olunub

 

Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə ustad tarzən, virtuoz ifaçı Əhsən Dadaşovun həyat və yaradıcılığından bəhs edən Əhsən sənə, Əhsən! kitabının nəşri başa çatdırılıb.

Yazıçı-jurnalist Rafiq Hacıyevin müəllifi olduğu kitabın bədii obrazlı dili tanınmış tarzənin əhatəsində olduğu mədəni mühiti real surətdə nəzərə çarpdırmaqla bərabər, sənətkarın zəngin yaradıcılıq yolunugeniş daxili aləmini oxucuya təqdim edir.

 

Mədəniyyət.- 2019.- 9 avqust.- S.4.